Manager ESG

  • Dienstverband
  • Amsterdam

Site Bouwinvest

Bouwinvest staat aan de vooravond van een omvangrijke transformatie. Het doel: wendbaarder worden zodat de vermogensbeheerder nóg meer financiële en maatschappelijke impact kan maken. Bouwinvest wil daarbij de volgende stap maken op het gebied van ESG integratie en heeft daarbij hoge ambities.

Wij willen het verschil maken door een maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn en een stabiele, transparante en betrouwbare samenwerkingspartner. Samen met onze partners willen we waarde creëren door actief beleid te voeren op maatschappelijk verantwoorde thema’s. Zoals leefbare metropoolregio’s, betaalbaarheid, zorgvastgoed, aardgasloze en energieneutrale vastgoedportefeuilles, circulariteit en klimaatadaptatie.

Om deze transformatie mede vorm te geven en de ambities waar te maken zijn we op zoek naar uitbreiding van onze afdeling Sustainability.

Wat is het doel van de functie
De Manager ESG vervult intern de regiefunctie en coördineert het opstellen en (laten) uitvoeren van het ESG beleid in de lijn, de monitoring van de voortgang, het aandragen van verbetervoorstellen en het rapporteren over de behaalde resultaten. Je voorziet interne en externe stakeholders van strategisch/ tactisch advies, analyses en resultaten met betrekking tot ESG en duurzaamheid in brede zin. Bouwinvest is ESG verder aan het integreren binnen de organisatie. Jij levert concrete bijdragen hieraan door externe ontwikkelingen op de voet te volgen en te vertalen naar een strategische ESG actieagenda voor Bouwinvest.

 

Als Manager ESG houd je je veelal bezig met het beschrijven, analyseren en monitoren van specifieke ontwikkelingen op het gebied van ESG in Nederland en Internationaal. In deze rol zal je je vooral richten op het inzichtelijk maken van de niet-financiële prestaties, het bepalen van de maatschappelijk bijdrage in lijn met bijvoorbeeld de UN Sustainable Development Goals en stel je beleid, richtlijnen, procedures en best practices op. Je trekt op basis van eigen analyses zelfstandig conclusies en verwerkt dit tot adviezen.

Ook help je collega’s binnen en buiten de afdeling met  het opstellen van analyses, het invullen van assessments en benchmarks (zoals GRESB) en breng je interne (deel)projecten tot een goed eind.

Je werkt hierbij samen met collega’s door de hele organisatie en alle vastgoedsectoren heen. Van woningen tot hotels in Nederland en Internationaal, en van HR tot onze businessunit client management, zodat kennis en ervaring over duurzaamheid en innovatie breed wordt ingezet en synergie en schaalvoordelen ontstaan.

Team
Je komt te werken bij de afdeling Sustainability. Deze afdeling bestaat momenteel uit vijf ESG professionals, rapporteert rechtstreeks aan de directievoorzitter en werkt actief samen met zowel uitvoerende business units als stafafdelingen.

Als afdeling stellen we de strategie voor verantwoord beleggen en duurzaamheid op en ondersteunen we in de vertaling hiervan naar de plannen voor de vastgoedproducten. We monitoren de voortgang en rapporteren hierover naar directie, klanten en andere stakeholders voor zowel de algemene bedrijfsvoering als de vastgoedinvesteringen gezamenlijk. Ook ondersteunen we afdelingen bij het invullen van hun plannen in lijn met de duurzaamheidstrategie. Trends en ontwikkelingen volgen we op de voet en stellen op basis hiervan de doelstellingen en aandachtsgebieden bij.

Actuele onderwerpen waar de afdeling aan werkt zijn: verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot (klimaatdoelen), fysieke klimaat risicoanalyses, toepassen van circulariteit en het voldoen aan huidige en toekomstige ESG wet- en regelgeving.

Kernactiviteiten

·         Je vertaalt onze ESG visie en strategisch ESG beleid naar bestaande en nieuwe vastgoedproducten; Nederlandse vastgoedfondsen en Internationale vastgoedmandaten

·         Je adviseert, stimuleert en overtuigt je collega’s bij de ontwikkeling en uitvoering van de ESG strategie en doelstellingen, bent goed op de hoogte van de eisen die gesteld (gaan) worden door wet- en regelgeving en kan deze vertalen naar acties

·         Je ontwikkelt en onderhoud beleid, raamwerken, procedures en richtlijnen om ESG nog verder te integreren in al onze activiteiten.

·         Je verspreidt inzichten en best practices door kennisdeling en training

·         Je verzorgt centrale verzameling en analyse van ESG prestaties ter ondersteuning van rapportage en prestatiebewaking van ESG doelstellingen o.a. door deelname aan benchmarks en assessment.

·         Je initieert en implementeert verbeteringen en veranderingen op het gebied van ESG

Welke eigenschappen zien we graag in jou terug?
Uiteraard staat een duurzame wereld bij jou hoog in het vaandel. Je bent een doener die graag samenwerkt. Je bent communicatief sterk en je weet mensen te motiveren om de doelen te behalen. Je bent een professionele gesprekspartner met gevoel voor diplomatie. Je kunt multidisciplinair, planmatig en zelfstandig werken en hebt ervaring met verandertrajecten. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren en mensen ‘mee te nemen’.

 

Meer informatie/solliciteren: www.bouwinvest.nl.