Beleidsmedewerker verduurzaming glastuinbouw

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vind jij het leuk om aan de slag te gaan met innovatie in de glastuinbouw en wil je een bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige glastuinbouw? Denk je dat jij beleid en praktijk in de tuinbouw bij elkaar kan brengen? Dan is dit een uitgelezen vacature voor jou!

De glastuinbouw is veel in het nieuws vanwege de hoge gasprijzen en staat voor grote opgaven, zoals de energietransitie, maar ook gewasbescherming, waterbeschikbaarheid, hergebruik van grondstoffen en modernisering van kassen zijn belangrijke onderwerpen. Als beleidsmedewerker draag je bij aan de totstandkoming van innovaties in de glastuinbouw die nodig zijn voor de verduurzaming van de sector. In jouw functie breng je de opgaven waar we op het terrein van innovatie voor staan bij elkaar en heb je contact met een netwerk van veel partijen die hier binnen de tuinbouw mee bezig zijn, zoals Glastuinbouw Nederland, de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het programma Kas als Energiebron. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om duurzame energie, maar ook om energiebesparing en de kansen die waterstof voor de tuinbouw kan bieden.

Als ketenadviseur speel je in op vragen van de sector en ben je een verbindende schakel tussen je beleidscollega’s en partijen buiten LNV. Je bouwt een stevige kennisbasis op van de keten en een netwerk van relevante ketenpartijen. Hierdoor ben je in staat om de verbinding tussen beleid en praktijk te leggen, nieuwe ontwikkelingen en kansen tijdig te signaleren en de verduurzaming van de sector samen met externe partijen aan te jagen.

De tuinbouw heeft de krachten gebundeld binnen Greenports Nederland en samen met de overheid een handtekening gezet onder het Tuinbouwakkoord, met als doel een circulaire tuinbouw in 2030. Je bent primair aanspreekpunt voor vraagstukken in het kader van dit akkoord en je bouwt een netwerk op met de betrokken partijen. Samen met je directe collega’s en dit netwerk ga je aan de slag met actuele vraagstukken om de doelen uit het Tuinbouwakkoord te bereiken.

Je maakt onderdeel uit van een collegiaal team dat divers is qua leeftijd en achtergronden en er heerst een goede en informele sfeer. Werkzaamheden zijn divers en omvatten bijvoorbeeld overleg met brancheorganisaties en individuele bedrijven en het opstellen van nota’s en advisering van de ambtelijke top en de minister op de verschillende thema’s. Daarnaast ga je regelmatig op werkbezoek in de sector. Je werkt voortdurend samen met andere teams binnen en buiten de directie en met collega’s bij andere departementen en bij regionale overheden. Je vindt het leuk klussen op te pakken en je bent flexibel inzetbaar op andere sectoren en andere dossiers afhankelijk van de opgaven en de actualiteit. Je bent je daarbij bewust van de rol van de overheid.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.