Beleidsmedewerker met focus op duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Tilburg

Tilburg University

Facility Services levert facilitaire- en vastgoed diensten, advies, beleid en services aan het College van Bestuur, medewerkers, studenten en gasten van Tilburg University. De belangrijkste taken van de divisie zijn vastgoedbeheer, campusontwikkeling, het aanbieden van sportvoorzieningen, inkoop & contractbeheer, evenementondersteuning, post & documentmanagement en het regisseren van schoonmaak, catering en beveiligingsdiensten. Kortom, het zo aantrekkelijk mogelijk maken van studeren, werken en verblijven op de campus.
De functie is geplaatst in de stafafdeling Policy, Innovation & Development (PID) van Facility Services. PID levert beleidsondersteuning aan diverse afdelingen van FS en stelt FS in staat op te anticiperen op ontwikkelingen en de veranderende omgeving. PID draagt bij aan procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering en participeert in universiteit brede projecten en programma’s. Denk daarbij aan thema’s als de campusontwikkeling, de hybride studie- en werkomgeving, smart campus, duurzame bedrijfsvoering, toekomstgerichte beveiliging en gastvrijheid, arbo & milieu en veiligheid.
Het team bestaat uit experts op de bovenstaande thema’s en jaagt o.a. de ontwikkelingen rondom duurzame bedrijfsvoering aan: We zijn toegewijd aan het creëren van een toekomst die gezond, rechtvaardig en duurzaam is voor iedereen en we zijn op zoek naar een gepassioneerde collega, die deze visie deelt. We zetten ons in voor het creëren van een inclusieve studie- en werkomgeving waar iedereen kan gedijen en waar verschillende en vernieuwende perspectieven en ideeën worden aangemoedigd en gewaardeerd. Als teamlid krijg je de kans om te werken aan spannende en impactvolle duurzaamheidsinitiatieven. Maar misschien wel het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van een beweging, die helpt de toekomst van onze planeet vorm te geven. Met klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en sociale ongelijkheid als enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd, is er nooit een belangrijker moment geweest om aan duurzaamheid te werken. Al onze beslissingen met betrekking tot gebouwen, terreinen en aanbod op de campus moeten dan ook duurzaam zijn, over de volle breedte. Dat doen we uiteraard samen met onze collega’s binnen de universiteit en in samenwerking met externe partners.
Voor het duurzaamheidsteam binnen Policy, Innovation & Development zijn wij op zoek naar een:
Beleidsmedewerker met focus op duurzaamheid
(0,8-1,0 fte, 1 jaar tijdelijk met uitzicht op een vast contract)
Jouw functie
Als beleidsmedewerker duurzaamheid kies je voor een stevige aanpak op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, o.a. gericht op de energietransitie, circulariteit, verhogen van de ruimte-efficiency, smart buildings en biodiversiteit op en rond de campus. Je werkt hierin nauw samen met de Programmamanager Duurzaamheid. Jij zorgt ervoor dat deze thema’s een leidend principe worden bij alle betrokkenen, bij alle collega’s structureel in de werkprocessen verankerd worden en je houdt FS scherp op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen onze aandachtsgebieden. In dit veranderproces neem je het initiatief en begeleid je de organisatie, zodat we de juiste afwegingen maken bij sloop, renovatie- en nieuwbouwontwikkelingen en bij het beheren en onderhouden van onze gebouwen en terreinen conform de campusvisie 2040. Je zorgt dat intern een scherp en accuraat beeld ontstaat van de richting die we aanhouden en creëert hier draagvlak voor. Ook kennisoverdracht binnen de divisie FS behoort tot je taken. Dit doe je onder meer samen met (facilitaire) beheerders, projectleiders en inkoopadviseurs van de divisie FS. Mogelijk dat je aandachtsgebied na enkele jaren wordt verruimd met andere thema’s op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.
Concreet bestaat je takenpakket uit:
  • Je zorgt voor implementatieplannen voor de verwezenlijking van de doelstellingen uit de uitwerkingsnotitie duurzame bedrijfsvoering o.a. gericht op de energietransitie, circulariteit, verhogen van de ruimte-efficiency, smart buildings en biodiversiteit op en rond de campus;
  • Je zorgt samen met de projectleiders voor de planning en implementatie van de maatregelen uit de duurzaamheidsvisie vastgoed en terrein en de prestatie eisen;
  • Je ondersteunt waar nodig om beleidsmatige kaders in concreet uitvoerbare stappen in de werkprocessen te gieten;
  • Je werkt mee aan voortgangsrapportages en periodieke duurzaamheidsverslagen;
  • Je draagt actuele kennis en nieuwe technieken en oplossingen aan op duurzaamheidsgebied voor de bouwprojecten op onze campus;
  • Je fungeert als adviseur, vraagbaak en creëert intern draagvlak voor duurzame keuzes;
  • Je stimuleert en overtuigt de lijnorganisatie om duurzaamheidsinitiatieven als vast gegeven van de bedrijfsvoering te (gaan) zien.

Meer informatie/solliciteren: career5.successfactors.eu.