Beleidsmedewerker duurzame economische ontwikkeling

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gaat ontwikkelingshulp samen met schone productie, eerlijke lonen en een beter economisch klimaat? Wij vinden van wel. Ben jij het vanuit jouw expertise met ons eens? Pak je kans om als beleidsmedewerker duurzame economische ontwikkeling vanuit Den Haag je stempel te drukken op de toekomst. Namens Nederland.

Je kiest voor een positie als beleidsmedewerker bij onze directie Duurzame Economische Ontwikkeling in Den Haag, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een dynamische werkomgeving zetten jij en je teamleden stappen naar een wereld waarin economische groei en werkgelegenheid samen gaan met duurzaamheid. Je oefent invloed uit op markttransformaties richting eerlijke en duurzame waardeketens.

In deze functie maak je deel uit van ons team Duurzame Productie en Handel. Wij zien duurzame economische ontwikkeling als een voorwaarde voor stabiliteit en armoedebestrijding. Samen ontwikkelen we beleid waarin eerlijke banen, veilige arbeidsomstandigheden en ‘leefbare’ beloning centraal staan.

Als beleidsmedewerker duurzame economische ontwikkeling draag je eraan bij dat kinderen naar school gaan in plaats van naar de fabriek. Samen met je teamgenoten werk je actief mee aan de Sustainable Development Goals, gericht op schonere productie, verantwoord landgebruik en behoud van bossen.

Dat doen we vanuit het besef dat doelen alleen sámen realiseerbaar zijn. Daarom slaan we de handen ineen met bedrijven, vakbonden en ngo’s. We maken gebruik van de invloed van bedrijven binnen hun keten en dragen bij aan een markttransformatie die niet alleen de productie duurzamer maakt, maar ook de markt als geheel duurzamer doet opereren.

Als beleidsmedewerker heb je de unieke mogelijkheid om een breed (inter)nationaal netwerk op te bouwen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Tegelijkertijd vervul je een spilfunctie in de contacten met andere ministeries. In de dynamische werkomgeving van ons team duurzame productie en handel breng je een duurzame wereld een stap dichterbij. Ga jij de uitdaging aan?

Je gaat werken in een team van circa tien medewerkers waarbij er ruimte is om samen naar de exacte invulling van je werkpakket te kijken. Je functie van beleidsmedewerker is divers:

  • het stimuleren van initiatieven in Nederland en Europa op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • samenwerken met organisaties, bedrijven en overheden in productielanden aan betere arbeidsomstandigheden en schonere productie;
  • het bijdragen aan een geïntegreerde ketenaanpak en bijdragen aan verduurzaming van één of meer sectoren, zoals palmolie, cacao of textiel of thema’s als de bestrijding van kinderarbeid, leefbaar loon of bedrijfsleven en mensenrechten;
  • het verbinden van belangen tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
  • het maken van een koppeling tussen convenanten en activiteiten in productielanden, ook van onze partners als Solidaridad en Initiatief Duurzame Handel;
  • het bijdragen aan andere dossiers binnen het team, zoals het accounthouderschap van organisaties of bedrijven;
  • het bijdragen aan de inhoudelijke voorbereiding van politiekgevoelige gesprekken tussen de minister en het bedrijfsleven, ngo’s en overheden;
  • het leveren van input voor missies en speeches en bijdragen aan Kamerbrieven en Kamervragen.

De functie biedt ook de mogelijkheid om directiebrede taken te vervullen, zoals parlementaire coördinatie en communicatie.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.