Beleidsmedewerker duurzaamheid en milieu

  • Dienstverband
  • Utrecht

Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis vindt dat zorg voor Gezondheid niet zonder zorg voor een gezonde omgeving kan. Om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen proberen wij de komende jaren onze belasting voor het milieu en onze leefomgeving te beperken. Wij gaan de koers voor de komende jaren bepalen en inzetten op het thema duurzaamheid. De programmamanager duurzaamheid heeft hierbij ondersteuning nodig om dit thema organisatie breed te borgen zodat er centraal overzicht is in alle initiatieven en er focus is om doelstellingen te realiseren. We zetten daarnaast in op communicatie voor bewustwording en zichtbaarheid rondom het thema duurzaamheid.

Je geeft vanuit het Bedrijfsbureau Facilitair uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid in lijn met de meerjaren strategie. Het team bestaat uit 17 collega’s met verschillende kennis en expertise. Wij richten ons op een optimale advisering, beleidsontwikkeling en ondersteuning van de vier afdelingen van Facilitair en de manager. We werken daar waar nodig ook Diakbreed zoals bij de portefeuille duurzaamheid.

In jouw rol ondersteun je de manager Facilitair, die tevens de programmamanager duurzaamheid is bij het ontwikkelen van het programma Duurzaamheid voor de komende jaren. Je inventariseert lopende duurzaamheidsinitiatieven, faciliteert kennisdeling, verbindt duurzame zorgprofessionals en externe expertise aan ons ziekenhuis. Je bent centraal aanspreekpunt voor milieu en duurzaamheidszaken en onderzoekt waar de behoefte ligt aan ondersteuning.

Dit ga je doen

Je ondersteunt in de coördinatie en uitvoering van het programma duurzaamheid dat bestaat uit verschillende projecten en activiteiten. Je adviseert, schrijft notities en het duurzaamheidsjaarverslag, geeft presentaties en bereid presentaties en bijeenkomsten voor. Je ontwikkelt een dashboard voor overzicht en stelt voortgangsrapportages op. Je volgt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en vertaalt deze ontwikkelingen in kansen en concrete activiteiten voor ons ziekenhuis. Je bent verantwoordelijke voor het ontwikkelen, implementeren, bijstellen, toepassen, coördineren en evalueren van het milieumanagement systeem/de Milieuthermometer Zorg. Je verzorgt het aanvragen en in stand houden van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. Je begeleidt interne inspecties door overheidsinstanties. Je vertegenwoordigt het Diakonessenhuis in contacten met regelgevende instanties op duurzaamheid- en milieugebied. Je vertegenwoordigt het Diakonessenhuis bij netwerkbijeenkomsten met andere ziekenhuizen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Je behandelt externe en interne klachten, meldingen en incidenten op milieugebied.

Meer informatie/solliciteren: vacatures.diakonessenhuis.nl.