Beleggingsstrateeg Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (Medior)

  • Dienstverband
  • Utrecht

SPF Beheer

De wereld verandert sneller dan ooit. Ook de pensioenbranche. SPF Beheer anticipeert op deze ontwikkelingen en bereidt zich voor op de toekomst. Wij zijn op zoek naar een inspirerende Beleggingsstrateeg Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) die met veel drive, oog voor het resultaat en met enthousiasme wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling MVB bij SPF Beheer en haar klanten.

Over jou
Je bent conceptueel sterk en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Je bent een inspirerende, positieve, kritische en zichtbare sparringpartner op bestuursniveau. Je bent resultaatgericht en goed in staat anderen mee te nemen in het overtuigen van jouw visie. Je bent je bewust van de sterk veranderende maatschappelijke omgeving waarin pensioenfondsen opereren en je hebt de flexibiliteit om daar mee om te gaan. Je bent gericht op samenwerken en het versterken van jouw team tot een excellent team. Je weet je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken in de Nederlandse en Engelse taal.

Over de functie
Als Beleggingsstrateeg MVB ben je onderdeel van de afdeling Fiduciair Beheer die momenteel bestaat uit 12 medewerkers. De afdeling voert ALM-studies uit, bereidt adviezen voor over het strategische beleggingsbeleid (inclusief MVB) en doet onderzoek naar nieuwe beleggingsvormen. De afdeling vertaalt het beleggingsbeleid in mandaten en selecteert, monitort en evalueert (interne en externe) vermogensbeheerders voor zowel liquide als illiquide beleggingscategorieën voor uitvoering van de mandaten. Doel van de afdeling is bij te dragen aan een optimale verhouding tussen rendement en risico van de totale beleggingsportefeuille.

Je bent (mede-)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het MVB beleid, waaronder onder meer het beleid voor actief aandeelhouderschap (stemmen, engagement, uitsluitingen) en beleid voor MVB gerelateerde risico’s (klimaatrisico’s). Je komt proactief met voorstellen en innovaties om MVB in de beleggingsportefeuille en de organisatie toe te passen. Je adviseert inhoudelijk aan commissies en besturen van onze klanten over MVB.

De beleggingsportefeuille van de klanten wordt deels intern en deels extern beheerd. Je ondersteunt waar mogelijk en nodig de analisten bij de implementatie van MVB voor de intern beheerde portefeuilles. Je biedt samen met de MVB-analist ondersteuning bij de selectie en monitoring van externe managers.

Je draagt het MVB gedachtengoed uit en vertegenwoordigt SPF Beheer en haar klanten op het gebied van MVB. Je rapporteert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van MVB en bent (mede-)verantwoordelijk voor het invullen van onderzoeken op dit gebied. Ook werk je samen met de afdeling communicatie. De pers volgt de beleggingen van pensioenfondsen kritisch en jij zal samen met communicatie het MVB beleid van de klanten naar buiten uitdragen. Je draagt bij aan de communicatie en rapportage over MVB.

Meer informatie/solliciteren: www.kwaliteit-in-bedrijf.nl.