Afstudeerstage duurzame stadslogistiek

  • Stageplaats
  • Den Haag

TNO

Om steden blijvend te bevoorraden en tegelijkertijd leefbaar te houden is een transitie van het stadslogistieke systeem nodig. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van een taxonomie van stedelijke logistieke stromen om de verschillende mogelijkheden voor duurzame en efficiënte logistiek in kaart te brengen.

Wat ga je doen?

Om voor 2030 tot succesvolle emissieloze stadslogistiek te komen en bij te dragen aan een vermindering van het aantal stedelijke logistieke ritten is het van belang om – naast technische oplossingen – tot andere logistieke patronen te komen die aansluiten op behoeften van de logistieke markt.
Het veranderen van de logistieke patronen gaat niet vanzelf; bij sommige veranderingen (zoals bijvoorbeeld elektrische voertuigen, ontkoppelpunten, of gedeeld gebruik van voertuigen, (micro)hubs en netwerken van afhaalpunten) passen bepaalde logistieke operaties wel en bij andere weer niet. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn en in hoeverre
bepaalde oplossingsrichtingen wel of niet in aanmerking komen is het van belang om te snappen hoe en waarom een bepaald logistiek patroon is zo als het is, en wat bepalend is voor hoe het is georganiseerd is.

In deze afstudeerstage ga je onderzoek doen naar een taxonomie waarin logistieke patronen duidelijk te onderscheiden zijn. Op basis van een taxonomie kan er een inschatting gemaakt worden welke mogelijkheden er per logistiek patroon kunnen zijn om tot emissieloos en efficiënter transport te komen met minder kosten én overlast.

Meer informatie/solliciteren: www.tno.nl.