Afstudeerstage circulariteit: inventarisatie duurzaam materiaalgebruik

  • Stageplaats
  • Dordrecht

ENGIE Services

Bij ENGIE Infra & Mobility werken we aan omvangrijke infrastructurele projecten door heel Nederland. Denk hier aan complexe technische opdrachten voor tunnels en bruggen, sluizen en verkeerssignalering. Maar ook aan verkeerscentrales en energieprojecten zoals oplossingen voor elektrisch vervoer, Smart Grids en windparken.
Bij de uitvoering van onze projecten maken wij gebruik van veel materialen, die wij inkopen bij diverse leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan kabels, kabelgoten, lampen, buizen, etc. Deze plaatsen, vervangen en repareren wij. Steeds vaker worden er in projecten en tenders (voor bijvoorbeeld bruggen, sluizen of tunnels) eisen gesteld door opdrachtgevers ten aanzien van het (her)gebruik van materialen. Wat doen wij bijvoorbeeld met kabels als zij vervangen worden: worden deze hoogwaardig gerecycled of opnieuw gebruikt?
Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in hoe circulair de materialen zijn die onze leveranciers leveren. Wel is er bij ons team van Infra & Mobility behoefte aan deze informatie. Met deze informatie kunnen wij betere keuzes maken ten opzichte van onze materiaalkeuze, en beter aan opdrachtgevers aantonen hoe wij omgaan met circulariteit in onze projecten.
Wat ga je doen?
Tijdens deze afstudeerstage ga jij de duurzaamheid van ons materiaalgebruik in kaart brengen. Dit doe je bijvoorbeeld aan de hand van ‘Life Cycle Costing’: dit is een berekening van de impact van het materiaal tijdens de levensduur van de asset op het gebied van investeringen, bedrijfskosten, gezondheid, welzijn, productiviteit en MVO.
Hiervoor ga je onder andere:
  • Een matrix opstellen met de meest gebruikte materialen in de projecten van ENGIE Infra & Mobility
  • Een systematiek bepalen om de mate van duurzaamheid per materiaal vast te kunnen stellen (bijv. Life Cycle Costing)
  • Op basis hiervan maak je een selectie van de meest duurzame materialen die leveranciers aanbieden
  • Vervolgens ga je op zoek naar meer circulaire en innovatieve materialen om deze toe te voegen aan ons huidige ‘assortiment’
  • Daarnaast ga je de kansen en knelpunten ten aanzien van materiaalgebruik bepalen
  • Tot slot maak je een voorstel/voorzet hoe deze informatie het best geborgd kan worden Kortom, dé perfecte opdracht voor jou als je interesse hebt in circulariteit, en directe impact wilt maken op de verdere verduurzaming van Nederland!

To apply for this job please visit jobs.engie.com.