Adviseur VKAM Milieu Duurzaamheid

  • Dienstverband
  • Utrecht

Ministerie van Defensie

Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Als Adviseur VKAM Duurzaamheid zorg je ervoor dat onze operationele collega’s veilige en duurzame spullen krijgen om hun werk goed mee uit te kunnen voeren.Wat ga je doen?Vanuit het professionele en prettig samenwerkende Cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (VKAM) geef je als Adviseur VKAM Milieu Duurzaamheid advies op jouw kennisgebieden. Je praat mee over fysiek veilige en duurzame voertuigen, (lucht)vaartuigen en vele andere soorten materieel met projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de VKAM-aspecten van hun projecten, producten en processen.

Voor de directie van DMO stelt het cluster VKAM de systeemdocumentatie op van het Veiligheids-en Milieumanagement¬systeem DMO. Verder ondersteunt het cluster de directie bij VKAM vraagstukken, kamervragen, rapportages en bijvoorbeeld de jaarlijkse directiebeoordeling.

Naast de ondersteuning van de DMO heeft het cluster VKAM een defensiebrede adviesrol, onder meer voor munitie(opslag)- en schietbaanveiligheid, gevaarlijke stoffen en voor het aangeschafte materieel. Belangrijk uitgangpunt van het cluster VKAM is dat de opgeleverde producten (zoals adviezen en richtlijnen) voldoen aan de (wettelijke) regelgeving en ook goed uitvoerbaar zijn ´op de werkvloer’. Het cluster VKAM zet zich er voor in, om veiligheid en duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. De borging van arbeidsveiligheid en duurzaamheid dient zoveel mogelijk in de lijn plaats te vinden. Vanwege het belang van voorgaande onderwerpen hebben de werkzaamheden van het cluster nog wel eens een politiek en mediagevoelig karakter.

Ter aanvulling van ons team zoeken wij een Adviseur VKAM Milieu Duurzaamheid die bij complexere materieelprojecten kan ondersteunen om de VKAM-risico’s beheersbaar te maken, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid van de missie van Defensie en van de DMO.

Jouw Werkzaamheden Bestaan O.a. Uit

  • Het geven van advies aan projectmanagers, verwervers, assortimentsmanagers en systeemmanagers/normstellers over de duurzaamheids- en milieuaspecten van hun projecten, producten en processen. Daarbij hanteer je de geldende milieuwet- en regelgeving als minimale basis voor milieu-compliance. Je benut jouw kennis, ervaring, creativiteit en je overtuigingskracht om samen te komen tot duurzame voertuigen en (lucht)vaartuigen en vele andere soorten duurzaam materieel.
  • Het geven van advies aan collega’s van de overige Defensieonderdelen over milieu- en duurzaamheid van het gebruik van het door DMO aangeschafte materieel.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.