Adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen

  • Dienstverband
  • Den Haag

PIANOo

Overheden voeren hun taken samen met de markt in toenemende mate maatschappelijk verantwoord en innovatief uit. Daarbij ligt veel nadruk op verduurzaming. Ambitieuze programma’s moeten dit proces versnellen. Daar draag jij als adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen aan bij. Zet je betrokkenheid en kennis in om Nederland samen duurzaam te maken.

Je gaat als adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen aan de slag bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van de Rijksoverheid. PIANOo, actief vanuit Den Haag en Rotterdam, inspireert, activeert en adviseert overheden met de programma’s ‘innovatiegericht inkopen’ en ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’.

Specifieke onderwerpen waar PIANOo onder meer op inzet zijn:

  • CO2-reductie en circulariteit;
  • internationale arbeidsomstandigheden;
  • opdrachtgeverschap en samenwerking met de markt.

Als onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken we nauw samen met de beleidsdepartementen, maar bijvoorbeeld ook met de Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en MVO Nederland.

In jouw functie als adviseur ligt het zwaartepunt op circulair inkopen. Als lid van een team van adviseurs werk je aan duurzaamheid, innovatie en de wettelijke kaders waarbinnen overheden en bedrijfsleven de diverse ambities gaan realiseren. Je krijgt bij je werkzaamheden ondersteuning van medewerkers van communicatie en web. PIANOo heeft een groot netwerk van publieke opdrachtgevers en onderhoudt goede contacten met brancheverenigingen, kennisinstellingen en ngo’s.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.