Adviseur duurzaamheid materialen

  • Dienstverband
  • Utrecht

Dura Vermeer

Wil jij je 100% inzetten om het tij te keren? Wil jij vanuit een bouwend ontwikkelaar bijdragen aan een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd, namelijk het verduurzamen van de gebouwde omgeving met een focus op de materialentransitie? Ben jij een aanjager en verbinder? Ben jij iemand die strategisch kan denken tegelijkertijd concreet kan handelen? Join the team!

Dit wordt jouw baan

Dura Vermeer heeft hoge ambities op gebied van duurzaamheid. Net zero in 2050 (en 50% CO2-reducte in 2030 van scope I, II én III), volledig circulair bouwen en het creëren van groene en gezonde leefomgevingen zijn hierbij leidraad. Onze CO2-uitstoot ontstaat voor circa 50% door de materialen die we toepassen en voor de andere 50% door het energiegebruik tijdens de levensfase van de gebouwen die we bouwen. We hebben al flinke stappen gezet maar voor het nog verder reduceren van de uitstoot van de materialen hebben we jouw expertise en drive nodig. Samen met het vernieuwde team duurzaamheid draag jij onder leiding van onze manager duurzaamheid zorg voor een heldere route én veranker jij onze ambities in onze organisatiecultuur. Door er niet slechts over te praten, maar het ook echt te doen.

Je komt te werken bij de divisie Bouw en vastgoed, één van de drie divisies van Dura Vermeer naast Infra en Techniek. Onder onze divisie vallen 8 werkmaatschappijen die door heel Nederland vastgoed bouwen, ontwikkelen en renoveren, zowel woningen als utiliteit. Daarmee ligt de focus van jouw werk op de verduurzaming van de bouw- en vastgoedsector. Hierbij concentreer je je als expert op directe verduurzaming in onze projecten, maar ook op welke stappen we moeten zetten om onze organisatiecultuur te verduurzamen en we collega’s en belangrijke partners in hun kracht kunnen zetten. Zowel vragen als hoe zorgen we ervoor dat we stelselmatig materialen met een lagere milieu-impact gaan toepassen als welke versnellingsprogramma’s stellen we op om onze doelen te halen zullen daarom de revue passeren. We hebben een duidelijke stip op de horizon, maar hoe we daar gaan komen, zullen we samen gaan vormgeven.

Je hebt een verbindende rol met onze 8 werkmaatschappijen in het land. Als adviseur materialen help je collega’s te versnellen door het bieden van nieuwe inzichten en overzicht te houden over zowel proces als inhoud. Ook zul je voortrekkersrol innemen om in de markt op zoek gaan nieuwe samenwerkingsverbanden en innovaties op gebied van (bouw)materialen. Je zult samenwerken met veel verschillende rollen zoals met supply chain, inkoop, (voorbereidings)directeuren, projectontwikkelaars, tendermanagers, etc. Je houdt je tevens bezig met het verbeteren van tooling en meetmethodieken om aantoonbaar duurzamer te kunnen handelen, hierbij zijn CO2, MKI/MPG maar ook betaalbaarheid belangrijke meeteenheden. Je focust je op het verhogen van het kennisniveau door het organiseren van kennissessies, schrijven van blogs, werksessies, etc. Jij kan anderen inspireren en uitdagen, zowel de trainee als de directie. Heb je goede ideeën? Daar geven wij alle ruimte voor!

Je bent proactief, zelfstandig, resultaatgericht en kan je communicatief goed uitdrukken. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het thema duurzaamheid en kan hierop inspelen. Je bent analytisch én pragmatisch en je bent in staat om vraagstukken door te vertalen naar oplossingen.

Meer informatie/solliciteren: www.duravermeer.nl.