Adviseur Duurzaamheid & Beleid

  • Dienstverband
  • Someren

woCom

Wij zoeken in opdracht van woningcorporatie woCom een Adviseur Duurzaamheid en Beleid. Je wordt verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid, de technische innovatie en ontwikkeling binnen de afdeling vastgoed. Als adviseur zorg jij ervoor dat de Nationale Prestatieafspraken worden geïntegreerd in het beleid zodat de doelstellingen die WoCom voor 2030 heeft gesteld behaald worden.

Jouw taken en verantwoordelijkheden als Adviseur Duurzaamheid en Beleid bestaan uit:

Technische innovatie en verduurzaming:

  • Ontdekken, informeren, initiëren en implementeren van technische innovaties ten behoeve van het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad en de dienstverlening.
  • Toetsen van PvE’s op innovatieve of nieuwe technische mogelijkheden en daarover adviseren.
  • Actualiseren van beleidsdocumenten zoals het PvE, prijzenboek en zorg dragen voor de implementatie van de wijzigingen.
  • Bijhouden van actuele ontwikkelingen op gebied van de wet- en regelgeving, voorstellen voorbereiden en implementeren.
  • Helicopterview bij begrotingen.

Duurzaamheidsbeleid:

  • Opstellen en actueel houden van het duurzaamheidsbeleid, rekening houdend met de wettelijke kaders en het strategisch voorraadbeleid.
  • Regelmatig sparren met partners als gemeentes over verduurzaming en de energietransitie.
  • Evaluatie en actualisatie van de duurzaamheid richting het MJOB.

Meer informatie/solliciteren: sevenoaks.eu.