Adviseur afvalstoffen en circulaire economie

  • Dienstverband
  • Utrecht

Rijkswaterstaat

De overgang naar een circulaire economie staat hoog op de politieke agenda en biedt veel kansen en uitdagingen voor de samenleving. In een circulaire economie blijven materialen zo lang mogelijk in de keten, maar wel zonder onaanvaardbaar risico voor mens en milieu. Als adviseur afvalstoffen en circulaire economie draag jij bij aan het formuleren van het Circulair Materialenplan en werk je aan duidelijkheid voor het bedrijfsleven en overheden over de afvalstatus van materialen. Draag je graag bij aan een circulaire economie met je dagelijkse werk? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Eén van de instrumenten om de transitie naar een Circulaire Economie te ondersteunen is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). De intentie is om het LAP te laten uitgroeien tot een Circulair Materialenplan (CMP). Als uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Rijkswaterstaat nauw betrokken bij het opstellen van dit CMP. Bijna de helft van je werkzaamheden besteed je binnen het LAP/CMP-team. Je werkt mee aan het vertalen van de wetgeving en ambities voor circulariteit naar praktische ketenplannen voor specifieke materiaalstromen. Daarnaast denk je mee hoe we kunnen zorgen voor zo hoogwaardig mogelijke verwerking van afval. Je spreekt hiervoor met stakeholders bij bedrijven en overheden en maakt dat in het CMP toepasbaar voor vergunningverleners.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
We willen materialen het liefst zo lang mogelijk gebruiken. Om risico’s voor mens en milieu te voorkomen is daarvoor soms nog de afvalregelgeving nodig. Wanneer er geen risico’s zijn kan deze afvalstatus voor een materiaal echter achterwege blijven of vervallen. Dit is een belangrijk onderwerp voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheden die hierop toezien. Hiervoor is bij Rijkswaterstaat een team dat zich bezighoudt met het maken van het onderscheid tussen afval en niet-afval. De andere helft van je tijd werk je binnen dit team. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van generieke instrumenten als ministeriele regelingen en handreikingen op het gebied van afval of niet en de informatieverstrekking aan externe partijen zoals omgevingsdiensten en beantwoorden van vragen die binnen komen op onze helpdesk. Door jouw werkzaamheden draag je bij aan een circulaire economie.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijdeoverheid.nl.