Accelerating the energy transition in The Netherlands: cost or opportunity?

Transforming the Netherlands’ energy system could provide a boost to the economy while lowering greenhouse-gas emissions in line with European goals. This is the conclusion of a report by consultancy firm McKinsey. To realize the European Union’s goal of cutting greenhouse gas (GHG) emissions by up to 95 percent by the year 2050, the Netherlands […] ... lees meer

Studiegroep Duurzame Groei: uitdagingen vragen om investeringen en hervormingen

Bevordering van duurzame groei vraagt in de beleidsagenda van een volgend kabinet aandacht voor zowel investeringen als hervormingen. De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft potentiële beleidsmaatregelen verkend. Deze Studiegroep is ingesteld naar aanleiding van de motie Nijboer/Harbers om advies uit te brengen ten behoeve van een volgend kabinet. Het eindrapport van de Studiegroep Duurzame […] ... lees meer

Avanslector: zonder actie binnen een jaar nieuwe economische crisis

Door nu niks te doen dragen we bij aan de volgende economische luchtbel en staat een nieuwe crisis voor de deur. Consumenten en het midden- en kleinbedrijf moeten zich activistischer opstellen ten opzichte van de partijen die ons geld beleggen. Dat bepleit Avanslector Marleen Janssen Groesbeek. ‘Burgers zijn net zo verantwoordelijk voor de kredietcrisis als […] ... lees meer

Extra energiebesparingen in winkels en kantoren kunnen economie stimuleren

Als bestaand vastgoed energiezuiniger wordt gemaakt, kan daarmee 30% van het totale besparingspotentieel in Nederland worden gerealiseerd. Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau leiden investeringen in energiebesparende maatregelen tot stimulering van de werkgelegenheid, een waardestijging van vastgoed en kostenbesparingen bij bedrijven. Positieve effecten op de economie zijn daarnaast verlaging van de CO2-uitstoot, verbetering […] ... lees meer

Wetenschap als banenmotor van duurzame economie

Op 11 maart komen wetenschappers, ondernemers, overheden en NGO’s samen om het onderzoekprogramma Duurzame Businessmodellen te lanceren. Wetenschappers bundelen in dit onderzoeksprogramma hun denkkracht om samen met het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s de concurrentiepositie van Nederland op een duurzame manier te verbeteren. Met deze kennis en de toepassing ervan kunnen vele tonnen CO2worden bespaard, […] ... lees meer

Schaduwkabinet pleit voor Nederland als gidsland circulaire economie: duurzaam ondernemen lóónt

Een krachtige en slagvaardige economie. Wendbaar, innovatief en duurzaam. Dat is het beeld van het Nederland van de toekomst dat het schaduwkabinet heeft. Hoe het schaduwkabinet dat wil bereiken? Dankzij de creativiteit en veerkracht van onze ondernemers. Want groot-, midden- of kleinbedrijf of ZZP-er: ondernemers zijn de echte aanjagers van onze economie en zij zorgen […] ... lees meer

WTC publiceert strategie voor een groene samenleving

De internationale ontwikkeling naar de biobased economy gaat, zeker in het bedrijfsleven, sneller dan tot nu toe is ingeschat. Dat komt doordat consumenten steeds meer voorkeur hebben voor ‘groene’ producten. Nederland heeft enkele sterke punten en het bedrijfsleven zou daar op moeten inspringen. Dat zegt de Wetenschappelijke en Technologische Commissie Biobased economy in haar nieuwste […] ... lees meer

Onderzoek: Nederland blijft laag op internationale klimaatranglijst

Nederland scoort nog steeds slecht op het gebied van klimaat, volgens een studie die Germanwatch en Climate Action Network maandag publiceerden. Nederland blijft slechter scoren dan andere EU-landen als Litouwen, Hongarije, Malta, Portugal, Roemenie, Slowakije en Slovenie. Weliswaar verbetert Nederland zich iets ten opzichte van vorig jaar, maar internationaal blijft Nederland onderaan de middenmoot bungelen […] ... lees meer