Partnernieuws EMMA Safety Footwear

Veiligheid is voor EMMA van het allerhoogste belang. Veiligheid voor de voeten en veilige arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, in de gehele keten. EMMA staat voor en verkoopt veiligheid. De missie van EMMA luidt daarom als volgt:

MISSIE: EMMA Safety Footwear ontwikkelt en produceert de veiligste voetbescherming op maatschappelijk verantwoorde wijze waarmee iedereen comfortabel zijn werk kan uitvoeren. Deze missie staat centraal binnen ons bedrijf. Daarnaast kijken we ook vooruit. EMMA heeft groeiambities. EMMA wil groeien in afzet, ook in internationale markten, maar alleen op verantwoorde wijze. Zo creëren we pas echt impact, want we hebben maar één planeet. Hoe meer schoenen op duurzame wijze worden geproduceerd, hoe beter het is voor het milieu! Daarom hebben we ook een visie opgesteld:

VISIE: EMMA wil een internationaal toonaangevend en vooruitstrevend bedrijf zijn in het ontwikkelen en produceren van de veiligste voetbescherming. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt en die de circulaire supply cycle regisseert en beheerst. Een uniek, betrokken en trots bedrijf met zorg voor de toekomst en onze volgende generaties.

Duurzaamheid

Wij willen alleen nog maar een positieve indruk achterlaten op mens en planeet. We streven ernaar de planeet beter achterlaten dan hoe we haar gekregen hebben. Daarom ondernemen wij op basis van de principes van de circulaire economie.

Concreet betekent dit voor EMMA het streven naar de vermijding van de inzet van (primaire) grondstoffen, vermijding van energiegebruik en CO2-emissies, de herwinning van grondstoffen en de toepassing van gerecycled materiaal in nieuwe producten. We maken gebruik van materialen met een langere gebruiksduur en zorgen er door minder materiaal en andere materiaalconstructies voor dat de schoen makkelijker uit elkaar te halen is. Alle materialen die we in onze circulaire collectie gebruiken zijn veilig voor het milieu én recyclebaar. Zo zijn al onze circulaire schoenen PVC-vrij. Ook worden alle circulaire schoenen voorzien van een factsheet.