Partnernieuws Ecoras

We werken graag toe naar een volledig circulaire economie. Dit doen wij door actief te zijn op vier verschillende vakgebieden.

  • Impact & Analyses
  • Biomassa & Agrifood
  • Transitie & Bedrijfsvoering
  • Groene Chemie

Wij pakken onze projecten breed en pragmatisch aan. Het is namelijk belangrijk dat er iets gebeurt, maar ook dat je haalbare doelen stelt. En er kan al heel veel binnen de huidige wet- en regelgeving.

Daarom willen wij bedrijven adviseren en begeleiden bij het realiseren van hun circulaire ambities.

Impact & Analyses

Wij verzorgen CO2 footprint analyses, levenscyclusanalyses (LCA) en brengen de circulariteitsperformances in kaart. Een milieu impact analyse is altijd voorzien van verbeteradviezen die we vervolgens in een brede context plaatsen zodat je weet waar je concreet mee aan de slag kunt. Een milieu impact analyse is dus naast het eindresultaat ook het startpunt voor jouw transitie naar een circulaire economie.

Transitie & Bedrijfsvoering

Je hebt een LCA laten maken die boordevol adviezen en vervolgacties staat. De milieu impact analyse is het startpunt voor jouw transitie naar een circulaire economie. Hoe zet je ook echt een volgende stap?  Wij helpen je daarbij. Met ons Circulair Transitie Traject begeleiden wij jouw bedrijf in de transitie van lineair naar circulair.

Biomassa & Agrifood

Wij bijten ons graag vast in een biobased alternatief voor fossiele grondstoffen, maar ook in het optimaal benutten van natuurlijke bronnen. Omdat dit ook economisch onderbouwd moet worden en onderzoeken wij tevens of deze alternatieven haalbaar en schaalbaar zijn én wat een goed businessmodel is. Alleen op deze manier kunnen biobased materialen of grondstoffen hun weg naar de markt vinden.

Groene chemie

Wij streven naar zoveel mogelijk circulaire ketens in de chemie en in de maakindustrie. Wij richten ons hierbij vooral op de moeilijke cases, omdat we signaleren dat hier niks mee gedaan wordt, vaak door complexe wet- en regelgeving. Binnen diverse consortia onderzoeken wij vraagstukken rondom biobased of circulaire plastics. Een aantal voorbeelden hiervan is de ontwikkeling van de veelbelovende biopolymeer PHA, van biocomposieten, efficiëntere chemische recycling, duurzaam 3D printen en circulaire alternatieven voor de grote hoeveelheid plastic, medische hulpmiddelen.