Webinar: Transitie is Mensenwerk, werken in een circulaire economie

Wanneer

28/06/2021    
15:30 - 17:00

Waar

Online webinar
Online, Online
Online webinar
Webinar: Transitie is Mensenwerk, werken in een circulaire economie

Op 28 juni 2021 wordt het rapport Transitie is Mensenwerk, Arbeid als factor in de circulaire economie, gelanceerd. Tijdens deze webinar wordt de inhoud van het rapport besproken en onderzocht welke invloeden de circulaire economie heeft op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Het rapport is, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, opgesteld door KPMG en Circle Economy met steun van de Goldschmeding Foundation. In mei is het rapport gedeeld met de Tweede Kamer.

Over de webinar

Er zijn veel vragen over de impact van de circulaire economie op werk en werkgelegenheid. Biedt de circulaire economie daadwerkelijk kansen voor het creëren van werkgelegenheid? In welke sectoren ontstaan nieuwe banen en waar zullen er mogelijk banen verdwijnen? Hebben arbeidskrachten de juiste vaardigheden in huis? En wat is nodig om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen?

Deze inzichten zijn essentieel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en zodanig in te richten dat deze bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt met betere arbeidsomstandigheden. Graag gaan we met het publiek in gesprek over de bevindingen en de vervolgstappen.

Sprekers:

 • Marieke Spijkerboer (Plaatsvervangend Directeur Duurzame leefomgeving en Circulaire Economie, Ministerie I&W)
 • Marc de Wit (Directeur, Circle Economy)
 • Vera Moll (Manager, KPMG Sustainability Advisory)
 • Birgitta Kramer (Goldschmeding Foundation)
 • Carola Wijdoogen (Directeur Sustainability University en Auteur 7 roles)
 • Amerik Klapwijk (Beleidsadviseur VCP, Vakcentrale voor Professionals)
 • Riemer Kemper (Senior beleidsmedewerker, Sociaal Economische Raad)
 • Daan de Kruijf (Leren voor Morgen)

Registreer je nu voor de webinar Transitie is Mensenwerk en praat mee over de toekomst van werk en werkgelegenheid in een circulaire economie.

Over het rapport

KPMG Sustainability Advisory en het Circular Jobs Initiative van Circle Economy hebben in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de circulaire economie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het rapport beantwoordt een aantal vragen over waar banen ontstaan en verdwijnen en wat de kansen zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De drie hoofdconclusies van het rapport zijn:

 • De transitie naar een circulaire economie leidt niet automatisch tot een groei in werkgelegenheid. Het aandeel van het totaal aantal banen, dat gekoppeld is aan circulaire economie, zal wel toenemen. In aantallen zuller er voldoende arbeidskrachten zijn om te voldoen aan de vraag, alleen beschikken zij mogelijk niet over de benodigde kennis en vaardigheden.
 • Het huidige opleidingsaanbod is onvoldoende afgestemd op de behoefte die tijdens de circulaire transitie zal ontstaan. Dat geldt zowel voor starters als voor mensen later in hun carrière.
 • Het kan voor Nederland interessant zijn om te investeren in circulaire initiatieven in de regio om een stevige basis aan kennis en kunde op te bouwen op specifieke onderdelen (bijvoorbeeld circulair textiel). Opschalen wordt daarmee makkelijker en helpt de transitie versnellen.

 

 Webinar: Transitie is Mensenwerk, werken in een circulaire economie image
Kaart wordt geladen...