Webinar Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie

Wanneer

30/11/2021    
10:00 - 16:00

Waar

Online webinar
Online, Online
Online webinar
Webinar Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie

In Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. In opdracht van het Ministerie van EZK is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een digitaal seminar plaats waarin de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Het Ministerie van Economische zaken komt een toelichting geven op hun beleid gericht op circulariteit. Circulair Friesland komt verhalen hoe zij concreet omgaan met de transitie opgaven. In de middag kan gekozen worden uit verschillende workshops.

Ingegeven door de recente COVID-19 maatregelen, is besloten om dit seminar geheel online te verzorgen. Deelname aan het seminar is gratis.

Online via https://meet.google.com/muk-aiyi-nch

Programma ochtend

Tijdstip Onderdeel
10.00 – 10.30u Inloop + koffie en thee
10.30 – 12.30u Opening door prof.dr. Gjalt de Jong (gastheer)
Matthëus van de Pol (MinEZK)
Jelmer Algra (Circulair Friesland / directeur Rabobank Friesland)
Niels Faber en Jan Jonker (classificatie Businessmodellen Circulaire Economie)
Overhandiging fysiek exemplaar zelfscan BMCE
12.30 – 13.30u Lunch

Programma middag

Tijdstip Onderdeel
13.30 – 14.30u Workshop ronde 1, keuze uit:
– Circo
– Nederlandse overheid en circulair
– Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
14.30 – 15.30u Workshop ronde 2, keuze uit:
– Circo
– Nederlandse overheid en circulair
– Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
15.30 – 16.00u Plenaire afsluiting
Kaart wordt geladen...