Het voedselsysteem duurzaam en gezond

Wanneer

19/04/2017    
17:30 - 20:30

Waar

VVM bureau
Arthur van Schendelstraat 758, Utrecht, Utrecht, 3511 MK
Het voedselsysteem duurzaam en gezond

Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Dit onderwerp staat nu op vele agenda’s, wordt aan vele tafels besproken, maar wat weten we erover, wat zal er moeten gebeuren, welke rol ligt er voor milieuprofessionals?

De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM wil hierover het komende jaar een reeks bijeenkomsten organiseren. In deze bijeenkomsten zal vooral gekeken worden naar de milieuaspecten verbonden met de productie en consumptie van voedsel en naar wat er zal moeten worden gedaan om deze productie en consumptie duurzaam te maken. Dit alles onder de randvoorwaarde dat het geproduceerde voedsel leidt tot een gezond dieet.

Op 19 april zal deze reeks worden geopend met het VVM Café “Het voedselsysteem duurzaam en gezond”. Na een inleiding over de problematiek door Harry Aiking (IVM-VU, Amsterdam), zowel in mondiaal als in nationaal perspectief, zal Hans Blonk (Blonk Consultants, Gouda) ons meenemen in de analyse van de milieubelasting van het Nederlandse voedselpakket (hoe meten we dat, wat zijn de uitkomsten, waar liggen de knelpunten). Tenslotte zullen we tijdens de discussie met Marcel Schuttelaar (Schuttelaar en Partners, Den Haag) in kaart proberen te brengen hoe de markt hier tegenover staat, wat wordt er al gedaan, wat zou er verder moeten gebeuren, welke vragen zullen we moeten beantwoorden zodat het voedselsysteem zich echt in de richting van duurzaamheid ontwikkelt?

In de hierop volgende bijeenkomsten zullen meer specifieke aspecten van de milieubelasting verbonden met voeding worden uitgewerkt. Er wordt gedacht over Voeding en Klimaat, Voeding en Biodiversiteit, Voeding en N/P kringlopen en Voeding en Water en hoe Duurzaamheid van Voedsel naar de consument gecommuniceerd moet worden.

De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM hoopt met deze reeks bijeenkomsten de betrokkenheid van milieuprofessionals bij de discussies over duurzame gezonde voeding te versterken en concrete handvaten te ontwikkelen die bijdragen aan de ontwikkeling van het duurzame voedselsysteem.

Meer info op vvm.info.

Kaart wordt geladen...