Seminar ‘Sociale Waarde in Kaart’

Wanneer

03/11/2016    
14:00 - 17:00

Waar

New World Campus
Spaarneplein 2, Den Haag, 2511 CL
Seminar 'Sociale Waarde in Kaart'
Een coalitie van ambitieuze partijen – waaronder Tennet, Alliander, NS en Vebego zijn de afgelopen jaren de uitdaging aangegaan om hun sociale waarde inzichtelijk en meetbaar te maken tijdens het Business Breakthrough traject Sociale Waardecreatie, georganiseerd door De Groene Zaak & Het Groene Brein. Dit deden zij om betere en meer gefundeerde keuzes te maken, nieuwe marktkansen te benutten, of inzichten op het gebied van risicomanagement aan te scherpen. In belang van de wereld om hen heen, maar ook zeker in het belang van hun eigen business.
Op donderdagmiddag 3 november presenteren Tennet en Alliander de resultaten van hun onderzoek. NS en Vebego die in 2014/2015 deelnamen vertellen wat zij hebben geleerd, wat het onderzoek hen heeft opgeleverd, en hoe ze nu verder gaan. Daarnaast laten we je tijdens een mini-workshop kennismaken met een methodiek waarna je zelf de eerste stap kan zetten in het inzichtelijk en meetbaar maken van de sociale waarde van je eigen onderneming. EY, KPMG, True Price, De Groene Zaak en Het Groene Brein zullen daarin als kennispartners en facilitatoren ondersteunen.
Programma


14.00 – 14.10
Opening Mark Beumer (Het Groene Brein)

14.10 – 14.30
Presentatie Alliander (Yingying Luo)

14.30 – 14.50
Presentatie Tennet (Margriet Rouhof)

14.50 – 15.10
Presentatie Vebego (Annette van Waning)

15.10 – 15.30
Presentatie NS (Patrick Kinds)

15.30 – 16.45
Mini-Workshop: zet een eerste stap in het zichtbaar maken van de sociale waardecreatie van jouw bedrijf aan de hand van een case! Onder begeleiding van de kennispartners.

16.45 – 17.00
Afsluiting Mark Beumer

17.00 – 18.00
Borrel


Aanmelden? Stuur een e-mail naarise.van.den.hoogen@degroenezaak.com

Deelname is gratis
Meld je hier aan!
Sociale Waardecreatie
De nieuwe economie is op drie terreinen duurzaam gedreven: ecologisch, sociaal en financieel. Deze definitie vereist dus dat ook niet-financiële waarde op het gebied van de sociale en ecologische activa in cijfers kan worden uitgedrukt. Het inzichtelijk maken van de sociale en ecologische activa is noodzakelijk, zodat ondernemers ook kunnen sturen op andere optimalisaties van waarde dan van financiële waarde alleen.

Steeds meer bedrijven beseffen bovendien dat zij het vertrouwen van de markt, de overheid en het brede publiek kunnen versterken door beter inzicht te geven in hun sociale en ecologische waardecreatie en wat ze er aan doen om die te verhogen. Het meetbaar maken van met name de sociale waardecreatie blijkt echter voor de meeste bedrijven nog een grote uitdaging.

Samen met onze leden en voor onze leden, delen we daarom graag onze kennis op dit gebied!

Kaart wordt geladen...