Presentatie boek “Grondstoffenhonger duurzaam stillen”

Wanneer

19/03/2015    
09:45 - 12:00

Waar

Nieuwspoort
Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag, 2594 AC
Nieuwspoort
Presentatie boek "Grondstoffenhonger duurzaam stillen"

Om invulling te geven aan het Nederlandse grondstoffenbeleid is het nodig om minimumeisen aan grondstoffen te stellen, waar we ze ook vandaan halen. Winning en handel moeten rendabel zijn, met uitsluiting van ernstige milieuschade en mensenrechtenschendingen.

Binnen Europa is een belangrijke uitdaging om de recycling van grondstoffen die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie, rendabel te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hightech sector die in grote mate afhankelijk is van “kritische” materialen zoals indium (voor beeldschermen) en tantaal (voor elektronische componenten). Het rendabel maken van de recycling van “kritische” materialen is cruciaal voor de overgang naar een circulaire economie, waarin we zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen.

Maar ook met een circulaire economie blijven Nederland en Europa voor belangrijke grondstoffen afhankelijk van het buitenland. Om die grondstoffen duurzaam veilig te stellen pleit het Rathenau Instituut voor een pilot met een Sustainable Economic Zone buiten Europa. In zo’n Sustainable Economic Zone wordt regelgeving in overleg met betrokken overheden zodanig aangepast dat de omgang met grondstoffen economisch rendabel is met respect voor fundamentele mensenrechten, zonder milieuschade.

Tijdens de boekpresentatie leggen de onderzoekers de belangrijkste uitkomsten voor aan beleidsmakers, politici en stakeholders.

Programma

09.15    Inloop

09.45  Welkomstwoord door Frans Brom (hoofd Technology Assessment)

  • Presentatie van het rapport “Grondstoffenhonger duurzaam stillen” door André Krom (senior onderzoeker Technology Assessment)

10.00   Eerste reacties op het rapport door:

  • Yasemin Çegerek (PvdA), lid Tweede Kamer, rapporteur Circulaire Economie voor de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu
  • Dirk-Jan Koch, Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen, ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Gerben-Jan Gerbrandy (D66), lid Europarlement, lid van de parlementaire commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, rapporteur Resource Efficiency (t.b.c.)

10.30   Pauze

10.45   Paneldiscussie o.l.v. Frans Brom (hoofd Technology Assessment)

  • Met bijdragen van o.a. Remco Dijkstra (VVD), lid Tweede Kamer

11.15   Vragen / reacties uit de zaal

11.30   Afsluiting

Kaart wordt geladen...