Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Wanneer

06/07/2022    
09:30 - 17:00

Waar

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1, Nieuwegein, 3438 LC
NBC Congrescentrum
Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op donderdag 6 juli de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijlage bij een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Programma
10.00 uur – Opening door dagvoorzitter Erik Peekel. In het plenaire deel de volgende sprekers:

 • Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam)
 • Jan Willem Groot (directeur NMD)
 • Huub Keizers (MT-lid BTIC)
 • Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland)
 • Titia Siertsema (voorzitter NVTB)
 • Fred Schoorl (directeur BNA)
 • Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie BZK)
 • Laurens de Vrijer (teamleider Techniek Nederland)
 • Ruud Splitthoff (directeur Leefomgeving Rijkswaterstaat)
 • Jeroen Pepers (directeur Aedes)
 • Annet Bertram (Directeur Generaal Rijksvastgoedbedrijf)

11.30 uur – Pauze
12.00 uur – Eerste ronde co-creatie sessies

 • Utiliteitsbouw
 • Betonnen bruggen en viaducten
 • Asfaltwegen
 • Woningbouw
 • Installaties
 • Overkoepelende Roadmap

13.00 uur – Lunch
14.00 uur – Tweede ronde co-creatie sessies

 • Decentrale overheden
 • Digitalisering
 • Waardebehoud
 • Hergebruik
 • Ketenakkoorden
 • Biobased

15.15 uur – Afsluiting
16.00 uur – Netwerkborrel

Meer informatie/aanmelden

Kaart wordt geladen...