Start Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

Wanneer

01/09/2020    
09:00 - 17:00

Waar

Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25, Breukelen, 3621 BG
Start Modulair Executive MBA in Business & Sustainable Transitions

De wereld wordt steeds complexer
Deze track van de modulair Executive MBA van Nyenrode heeft zich sinds 2007 ontwikkeld van een opleiding die zich richtte op de thema’s finance, food and innovation tot de meer brede Executive MBA in Business & Sustainable Transitions. De opgave van verduurzaming in de voedingssector is ook op andere bedrijfstakken van toepassing. Nederlanders hebben al eeuwenlang de reputatie goede handelslieden te zijn. Deze leidende positie op wereldschaal schept verplichtingen: noblesse obligue. De wereld wordt steeds complexer. De ‘winnaars’ zullen de organisaties zijn met een toekomstgerichte strategie, gebaseerd op visie. Samenwerking binnen en tussen waardeketens is daarbij een sleutelwoord.

Strategisch opereren
De transitie van lineaire naar circulaire economie, de kunst om hergebruik van grondstoffen en energie te organiseren en de huidige ontwikkelingen in het bedrijfsleven, vraagt de kennis en vaardigheid om strategisch te opereren. Leiderschap betekent nu ook de kunde om samenwerkingsverbanden, die vroeger niet nodig waren om bedrijfsdoelen te halen, aan te gaan. Naast vaardigheid om met partijen in (en buiten) de eigen waardeketen om te gaan, zullen de vele ontwikkelingen ook de interne organisatie ingrijpend raken.

Hoe realiseer je maatschappelijke impact
De uitdaging ligt voor veel bedrijven in het combineren van hun dagelijkse bedrijfsvoering met het realiseren van maatschappelijke impact. In deze MBA van Nyenrode zijn business development, marktontwikkeling en duurzaamheid daarom gekoppeld.

Afgewogen pakket
De Executive MBA in Business & Sustainable Transitions biedt een afgewogen pakket aan modules die de deelnemers in staat stellen deze toekomstige ontwikkelingen op academisch niveau te analyseren. Het einddoel van deze transitie: ondernemingen toekomstbestendig maken. Winstmaximalisatie verschuift naar het perspectief van meervoudige waardecreatie door eigen initatief en ethisch/proactief handelen.

De Modulaire Executive MBA bestaat uit:

  • 6 basismodules
  • 2 specialisatiemodules
  • 1 internationale studiereis
  • Masterthesis


Executive MBA-titel

De 10 modules vormen een op elkaar afgestemd pakket dat leidt tot een geaccrediteerde Executive MBA-titel.
Het is ook mogelijk om alleen één of meerdere modules te volgen. Aan jou de keuze, beide is mogelijk en je hebt zelf de planning in de hand! Elke module wordt afgesloten met een final paper en levert een certificaat op.

De volgende modules starten dit najaar
Strategy and business transformation
Business processes and technology
Global Sustainable Transitions

 

Meer informatie

Kaart wordt geladen...