Conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid

Wanneer

17/12/2015    
13:00 - 18:00

Waar

Muntgebouw
Leidseweg 90, Utrecht, 3531 BG
Conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid

Conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert op donderdagmiddag donderdagmiddag 17 december in Utrecht de conferentie Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Dit gebeurt in samenwerking met de VVM.

De huidige milieu- en duurzaamheidsopgaven vragen om een eigentijdse aanpak en maatregelen. De klimaatverandering en de kwaliteit van onze leefomgeving vragen om versterkte inzet, dit geldt ook voor onze energie-, voedsel- en grondstoffenvoorziening: 2040 is voor veel van deze uitdagingen vandaag! Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het initiatief genomen om een ‘Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid’ te ontwikkelen. De agenda maakt onderdeel uit van het programma Modernisering Milieubeleid.

Tijdens de conferentie op donderdagmiddag 17 december wil het ministerie concrete input voor de toekomstagenda verzamelen. De resultaten verwerkt IenM in de loop van 2016 tot een agenda voor de lange termijn. Het eindresultaat wordt de basis voor wat betreft milieu en duurzaamheid voor onder meer de toekomstige Nationale Omgevingsagenda en –Visie. Beide documenten zijn een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari 2018 in werking treedt. De Omgevingsvisie wordt in feite de opvolger van het laatste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).

Gastheer Chris Kuijpers,directeur-generaal Milieu en Internationaal van IenM, opent de conferentie, gevolgd door inleidingen van Bas Eickhout (Europarlementariër), Guido Braam ‘Lead Netherlands Circular Hotspot’ en Colette Alma (Algemeen directeur VNCI). Vervolgens zijn er sessies over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomstagenda. Dit zijn achtereenvolgens Gezonde Verstedelijking (trekker: Ad de Bont), Mobiele uitdagingen (trekker: Maarten van Biezen), Circulaire economie (trekker: Antoine Heideveld), Klimaat en energie (trekkers Carolien van Hemel en Stephan Slingerland), Gedragsverandering (trekker Ralph Poldervaart) en Voedsel (trekker: Léon Jansen). De conferentie sluit plenair af met concrete aanbevelingen voor de Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid. Job van den Berg (leading professional Royal HaskoningDHV Strategie en Management Consultants) modereert de discussie.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: http://www.vvm.info/?pid=main&id=1014

Kaart wordt geladen...