Coolbrook verduurzaamt de Nederlandse petrochemische industrie met innovatieve pilot

Bron
Coolbrook

Het Fins-Nederlandse Coolbrook heeft ruim 5,5 miljoen euro subsidie van het  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen voor verdere ontwikkeling van hun  elektrisch aangedreven naftakraker op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Coolbrook werkt  al langer aan de ontwikkeling van een duurzame naftakraker, die door middel van een  petrochemisch proces de grondstoffen levert voor kunststoffen (plastics) als polyetheen en  polypropeen. De energie die daarvoor nodig is wordt nu veelal nog opgewekt met fossiele  energiebronnen. De innovatieve Rotor Dynamische Reactor-technologie (RDR) van Coolbrook brengt  daar echter radicaal verandering in en reduceert de CO2-uitstoot van dit proces volledig bij gebruik  van hernieuwbare energiebronnen.  

Met de introductie en ontwikkeling van RDR-technologie laat Coolbrook zien een serieuze bijdrage te  willen leveren aan de verduurzaming van de petrochemische industrie in Nederland. De recent door  de Europese Commissie aangekondigde ‘Fit for 55’ wetgeving en de aangescherpte doelen van het  Nederlandse Klimaatakkoord maken de urgentie hiervan alleen maar groter. Coolbrook ziet de subsidie van de Nederlandse regering aan de pilot in Geleen met de RDR-reactor dan ook als een belangrijke  steun in de rug. 

De basis voor de RDR-technologie is gelegd door de ingenieurs van Coolbrook in samenwerking met  de universiteiten van Oxford, Cambridge, en Gent alsmede met Neste Engineering, Mitsubishi Heavy  Industries en Schmidtsche Schack. Het van oorsprong van Finse bedrijf Coolbrook is sinds begin 2020  actief in Nederland in Geleen. Na jarenlang onderzoek gedaan te hebben is RDR-technologie nu gereed  om grootschalig getest te worden op de Brightlands Chemelot Campus. Dit is het voorportaal van  grootschalige toepassing, en daarmee verduurzaming, van de petrochemische industrie in Nederland  én Europa.  

Ilpo Kuokkanen, oprichter en Executive Chairman van Coolbrook: “Ik ben de Nederlandse regering  erkentelijk voor het feit dat zij de meerwaarde van deze innovatieve techniek omarmt en verdere  ontwikkeling door middel van een omvangrijke subsidie mogelijk maakt. Als de EU, nationale  overheden en de grote oliebedrijven een significante bijdrage willen leveren aan verduurzaming van  de petrochemische industrie, is binnen twee jaar onze RDR-technologie in staat om een einde te maken  aan de nu nog zeer intensieve en sterk vervuilende industriële processen.” 

De introductie van de RDR-reactor vormt een fundamentele verandering in het kraken van nafta. Een  traditionele kraker verwarmt nafta via de wanden van de reactor. Om die reden is het noodzakelijk dat  de hele reactor verwarmd is, wat zeer energie-intensief is. De RDR-technologie zoals ontwikkeld door 

Coolbrook verwarmt nafta uitsluitend door middel van de bewegingen van een rotor, die de nafta in  de reactor versnelt tot boven de geluidssnelheid. De schokgolf die vervolgens ontstaat, zorgt voor de  omzet van de kinetische energie in warmte wat het uiteindelijke kraken mogelijk maakt. Naast het feit  dat deze innovatieve technologie tot 20% meer ethyleenopbrengst levert dan een traditionele kraker,  is de bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming van de traditionele industrie en productie van  plastic nog veel belangrijker. Implementatie van de RDR-technologie leidt tot een volledige reductie  van CO2-uitstoot, 30% reductie van energieverbruik en daarmee 60% meer winst.  

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus: “De unieke technologie van Coolbrook levert een  geweldige bijdrage aan de toekomst van elektrisch kraken, en daarmee aan de campus als locatie bij  uitstek voor duurzame innovatie.” 

Eric Appelman, CTO van Brightlands Chemelot Campus: “Coolbrook heeft een absoluut unieke manier  om mechanische energie om te zetten in thermische energie, waardoor het mogelijk wordt de  temperaturen te bereiken die nodig zijn voor het grootste chemische proces ter wereld, het  stoomkraken. Het grote voordeel is dat dit heel goed kan met elektriciteit, die zoveel als mogelijk  hernieuwbaar moet zijn. Andere voordelen zijn een waardevollere productmix en een veel beter  vermogen om in te spelen op fluctuerende energievoorziening. We zijn ontzettend trots dat deze  disruptieve technologie en dit geweldige team zich op Brightlands Chemelot Campus zullen vestigen  om deze innovatie naar semi-industriële schaal te brengen.” 

Op dit moment voert Coolbrook al gesprekken met diverse grote oliebedrijven die gebruik willen  maken van de RDR-technologie. Nadere details verwacht Coolbrook op korte termijn bekend te  kunnen maken. 

 

Share Button