Boekbestelling ‘Midden in de samenleving’

200803121629317315Pensioenfondsen zijn organisaties met een maatschappelijke doelstelling, namelijk het zorgen voor een goede oudedagsvoorziening voor hun deelnemers. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Wie gedurende zijn werkzame leven premies voor zijn pensioen afdraagt, verwacht terecht een goed pensioen.
Om die toekomstige pensioenen te kunnen garanderen beheren pensioenfondsen grote vermogens. Ook dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Een goed rendement op deze vermogens is nodig om pensioenen goed en betaalbaar te houden. De beleggingen van pensioenfondsen blijven echter niet onopgemerkt. Men verwacht terecht dat pensioenfondsen hun vermogens verantwoord beleggen.
Het thema ‘verantwoord beleggen’ staat al geruime tijd op de agenda, hoewel dat van fonds tot fonds verschilt. Na de crisis op de aandelenmarkten in 2001, concentreerden veel pensioenfondsen zich vooral op hun financiële positie. De inzet was allereerst het aanleggen van nieuwe buffers. Die waren nodig om de pensioenuitkeringen waardevast te houden en toekomstige schokken op de financiële markten op te vangen. In het opbouwen van buffers zijn de Nederlandse pensioenfondsen de laatste jaren uitstekend geslaagd.

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) wil de discussie blijven voeren over dit onderwerp, met de fondsen, maar ook met haar maatschappelijke omgeving. Dit was de reden om Marleen Janssen Groesbeek te vragen dit boekje samen te stellen. Met fraaie interviews en pittige uitspraken, een interessante uitgave voor mensen binnen en buiten de pensioenwereld.

Bestellen

U kunt de het boek Midden in de Samenleving bestellen door dit formulier ingevuld online te verzenden.

Ja, ik bestel het boek Midden in de Samenleving en betaal € 15,– per exemplaar (exclusief verzendkosten, incl. BTW) na ontvangst.