Bierbrouwer Grolsch halveert haar CO₂ emissies

Bron
Grolsch

Bierbrouwer Grolsch is al jarenlang actief met het reduceren van haar energieverbruik en de CO₂ emissies. De ambitie is om in 2025 een volledig CO₂-neutrale brouwerij te hebben waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Per 1 januari 2020 heeft Grolsch hier een belangrijke stap in gezet en gebruikt dan, voor zowel haar brouwerij als dochteronderneming De Klok Dranken, alleen nog maar 100% groene elektriciteit die afkomstig is van Europese windmolens. De CO₂ emissie wordt hiermee met 46% (6.700 ton) per jaar gereduceerd. Dat staat gelijk aan de hoeveelheid CO₂ die 3000 huishoudens gemiddeld uitstoten per jaar.

Een CO neutrale brouwerij

Grolsch is trots op de goede resultaten die jaar in jaar uit behaald zijn op het gebied van energie- en CO₂ emissie reductie. De ambitie is een volledig CO₂ neutrale brouwerij in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Hiervoor is een energie transitie plan opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze en wanneer de fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame, CO₂ neutrale energiebronnen.

Susan Ladrak, Manager Engineering: “Vanuit onze ambitie om in 2025 een volledig CO₂ neutrale brouwerij te hebben, ben ik er ongelofelijk trots op dat we hier nu een forse stap in kunnen zetten door over te schakelen op 100% groene elektriciteit. Hiermee reduceren we de CO₂ emissies met 6.700 ton CO₂ per jaar. Tegelijkertijd maken we goede voortgang met de volgende stappen, waaronder het vervangen van ons aardgas door duurzamere alternatieven. Hierbij werken we intensief samen met verschillende partners in de regio. We vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere, groenere en circulaire wereld.”

Duurzaam. Karakter.

Onder de naam ‘Duurzaam. Karakter.” voert Koninklijke Grolsch al jarenlang een actief beleid op gebied van duurzaamheid. Circulair en inclusief denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt. In de duurzaamheidsstrategie focust Grolsch zich op 6 speerpunten:
1. Reduceren van CO₂ en energieverbruik;
2. Maximaliseren van circulaire verpakkingen;
3. Hergebruiken van brouwerij afval;
4. Watergebruik reduceren en veiligstellen;
5. Stimuleren van sociale en economische groei;
6. Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik.

Share Button