Onderzoek naar invloed financiële instellingen op duurzaamheidsprestaties organisaties

Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving heeft een consortium van onderzoekers (prof. dr. mr. Tineke Lambooy en mr. Sander van ’t Foort van Nyenrode Business Universiteit, samen met Dr. Karen Maas van het Erasmus Impact Centre en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab) opdracht gegeven om de mogelijke invloed van financiële instellingen op […] ... lees meer

NBA en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) starten grootschalig onderzoek naar CO2-reductie bedrijven

Een maand geleden stapte de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit leidde tot geschokte reacties, omdat het aanpakken van klimaatverandering zeer hoge prioriteit heeft voor vrijwel alle andere landen ter wereld (alleen de VS, Syrië en Nicaragua uitgezonderd). Om in kaart te brengen hoe organisaties in ons land bezig zijn om CO2-uitstoot te […] ... lees meer

Nieuwe projectvoorstellen gezocht rond Duurzame Businessmodellen

Consortia van universitaire onderzoekers en andere partijen kunnen onderzoeksvoorstellen indienen bij NWO ter ondersteuning van een nieuwe generatie duurzame businessmodellen. De nieuwe call ‘DBM-II’ is een vervolg op de eerste call uit 2014 (DBM-I), waarna vijf consortia zijn gestart met onderzoek naar duurzame businessmodellen. Voorstellen voor DBM-II kunnen worden ingediend tot 31 oktober 14.00 uur […] ... lees meer

NHTV krijgt subsidie voor onderzoek naar inzet keurmerken duurzaamheid in toeristische sector

De Academies voor Toerisme, Hotel & Facility Management van NHTV Breda zijn er in geslaagd een nieuwe RAAK-PRO subsidie binnen te halen voor het Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) project. In dit project wordt, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de toeristische sector, onderzocht hoe bestaande duurzaamheidskeurmerken effectiever kunnen worden ingezet. Het doel van […] ... lees meer

Groots landelijk onderzoek: denken over circulaire economie loopt ver voor op de praktijk

Er wordt veel gedacht, gepraat en geschreven over de circulaire economie, maar in de praktijk van alledag is er nog heel veel te doen. Dat is een korte samenvatting van het grote landelijke onderzoek naar de circulaire economie en de bijbehorende business modellen. Het onderzoek werd in 2016 / 2017 uitgevoerd door een team onder […] ... lees meer

Hoogleraren: zet alles op alles voor een groene economie

Een grote groep hoogleraren roept de Tweede Kamer op tot een radicale ommezwaai naar een groene economie. Nederland moet van hekkensluiter Europees koploper worden, vinden 90 professoren van zestien universiteiten. “Voor Nederland, diepgeworteld in de fossiele economie, is de transitie naar een nieuwe, schone economie dé grote uitdaging voor de komende decennia”, aldus de hoogleraren. In […] ... lees meer

Promotie-onderzoek: belangenorganisaties spelen een prominente rol bij MVO van ondernemingen

Uit promotie-onderzoek van Conor Clune blijkt dat belangenorganisaties een prominente rol spelen als het gaat om beheer en rapportage op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De afgelopen jaren hebben belangenorganisaties de aard en inhoud van hun betrokkenheid zien groeien. Zo hebben ze geprobeerd de opkomst van institutionele MVO-kaders te beïnvloeden en hebben ze […] ... lees meer

Ministeriële goedkeuring voor MVO opleidingen University College in Leeuwarden

De minister van onderwijs heeft de aanvraag voor het nieuwe bachelorprogramma Global Responsibility and Leadership van Campus Fryslân goedgekeurd. Ook het masterprogramma Sustainable Entrepreneurship werd goedgekeurd. ‘De bacheloropleiding is een van de drie belangrijke bouwstenen van de Campus Fryslân naast het Master College en de Graduate School. Het is geweldig dat we hiermee een volgende […] ... lees meer

Recyclen moet met de hele keten

Het recyclen van apparaten zoals smartphones en elektrische tandenborstels loopt vast op een te complexe keten. Grote producenten lijken weinig belang te zien in circulaire verbeteringen; het idee dat recycling ten koste gaat van economische winst voert de boventoon; en vooruitstrevende recyclers staan voor de uitdaging om hun ketenpartners mee te krijgen. Dat concluderen onderzoekers […] ... lees meer

Grenzen aan circulariteit

In een eerder artikel stonden Niels Faber en Jan Jonker stil bij de grenzen die er zijn aan het gebruik van grondstoffen in kringlopen. Naast verbruik speelt binnen de Circulaire Economie (CE) echter ook de beschikbaarheid van materialen een belangrijke rol. Bakstenen, beton en metaal, eenmaal verwerkt in gebouwen of wegen, tellen een aantal decennia […] ... lees meer