Extra impuls voor initiatieven die economie verduurzamen

Coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontplooien steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie te verduurzamen. Daarbij stuiten zij op obstakels. Zoals bijvoorbeeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt minister Kamp van […] ... lees meer

Transitie naar een duurzame samenleving vraagt om samenwerking van industrie en overheid

De Nederlandse chemische industrie kan en wil met de overheid daadkrachtig bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Hierbij moet wel voor ogen gehouden worden dat de chemische industrie energie-intensief is en ook in de toekomst veel energie nodig zal hebben. Dat hebben […] ... lees meer

In Mensenrechtenrapportage 2016 ook verslag over mensenrechten in het bedrijfsleven

Op dinsdag 16 mei jl. is de Mensenrechtenrapportage 2016 gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit rapport geeft een overzicht van de Nederlandse inspanningen in 2016 op thema’s zoals mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor vrouwen en voor LHBTI’s, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting (off en online), en mensenrechten in het bedrijfsleven.  Nederland […] ... lees meer

Grote en brede coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties overhandigen petitie om de noodzaak van een duurzaam regeerakkoord te benadrukken

Vanmiddag  (16 mei) hebben De Groene Zaak en Partos, namens de ruim 400 ondertekenaars, een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij hebben de beide organisaties in een korte boodschap toegelicht waarom het juist nu belangrijk is om te pleiten voor een duurzaam regeerakkoord, waarin de SDG’s centraal staan. Naast […] ... lees meer

Europees Parlement pleit voor duurzaamheidswetgeving in de kledingsector

In een onlangs door het Europees Parlement aangeboden rapport over het zogenoemde ‘EU vlaggenschipinitiatief’ over de kledingsector, pleit het parlement om een ‘zorgplicht’ voor in de EU gevestigde ondernemingen in te voeren voor hun internationale productieketen. Deze wetgeving moet er toe leiden tot het onder meer verplicht wordt om arbeidsrechten en milieunormen in de productieketen […] ... lees meer

CEO’s van grote bedrijven aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

Een breed front van CEO’s, van bierbrouwer tot beddenfabrikant, van uitvaartverzekeraar tot advies- en ingenieursbureau, van ICT-dienstverlener tot bouwonderneming, roept via De Groene Zaak de formerende partijen op tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren […] ... lees meer

Duurzaamheidsparagraaf regeerakkoord is klaar

Het duurzaamheidsoverleg van de politieke partijen, heeft een voorstel gedaan voor de paragraaf over klimaat en duurzaamheid van het regeerakkoord. Alle onderhandelaars zijn in het overleg vertegenwoordigd evenals de ChristenUnie.  De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.   ... lees meer

Hoogleraren: zet alles op alles voor een groene economie

Een grote groep hoogleraren roept de Tweede Kamer op tot een radicale ommezwaai naar een groene economie. Nederland moet van hekkensluiter Europees koploper worden, vinden 90 professoren van zestien universiteiten. “Voor Nederland, diepgeworteld in de fossiele economie, is de transitie naar een nieuwe, schone economie dé grote uitdaging voor de komende decennia”, aldus de hoogleraren. In […] ... lees meer

Kamerlid Karabulut (SP) stelt vragen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) heeft aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Financiën kamervragen gesteld over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingezonden 11 april 2017) De vragen: 1 Hoe worden bij de verschillende vormen van hulp; subsidies, deelname aan handelsmissies, exportkredietverzekeringen en diplomatieke steun die Nederland aan Nederlandse bedrijven verstrekt, de […] ... lees meer