Verkiezingsdebat: samen grote stappen zetten richting duurzame economie

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. Het volgende kabinet is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Daarom zijn de verkiezingen op 15 maart zo belangrijk en organiseerden De Groene Zaak, SGS Search en Dutch op 17 februari een verkiezingsdebat over de duurzame economie in het Amsterdamse […] ... lees meer

Tweede Kamer per brief geïnformeerd over diverse MVO-zaken

Tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 7 december 2016 stelde de Kamer een aantal vragen die verband houden met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft in een brief – mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst – antwoord […] ... lees meer

Energie-intensieve industrie wordt verplicht tot energie-besparing

Alle doelen zoals in het Energieakkoord zijn afgesproken, zijn binnen bereik. Deze conclusie trekt de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord namens de 47 ondertekenaars in de Voortgangsrapportage van het Energieakkoord. In de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 die in oktober is gepresenteerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) […] ... lees meer

Voedselagenda: Nederland internationaal koploper in gezonde en duurzame voeding

Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Samen met de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen wil het kabinet dat Nederland voorop loopt met innovatieve, gezonde producten met meer groente en plantaardige eiwitten. Dat voedsel moet geproduceerd worden met een zo laag mogelijk uitstoot van broeikasgassen […] ... lees meer

Kamerbrief over voortgang implementatie IMVO-beleid

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen over de uitvoering van het convenantenbeleid op het gebied van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In deze brief wordt de Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, daarover geïnformeerd zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen […] ... lees meer

Nationale Klimaattop 2016 leidt tot grote CO2-reductie

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys. De beperking komt overeen met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Dit is gelijk aan de CO2-emissie van 2,2 […] ... lees meer

Klimaatpact uit Parijs moet nu landen in de polder

Het mondiale klimaatakkoord van Parijs krijgt vandaag met de Nationale Klimaattop een Nederlandse uitwerking. Bedrijven en organisaties buitelen over elkaar heen met groene voornemens. Staatssecretaris Sharon Dijksma van milieu (PvdA) opende het Hollandse ‘klimaatbal’, samen met premier Mark Rutte (VVD). Het idee voor de bijeenkomst komt uit Dijksma’s koker. Lees het volledige artikel in Trouw […] ... lees meer