Duurzaamheidsparagraaf regeerakkoord is klaar

Het duurzaamheidsoverleg van de politieke partijen, heeft een voorstel gedaan voor de paragraaf over klimaat en duurzaamheid van het regeerakkoord. Alle onderhandelaars zijn in het overleg vertegenwoordigd evenals de ChristenUnie.  De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.   ... lees meer

Hoogleraren: zet alles op alles voor een groene economie

Een grote groep hoogleraren roept de Tweede Kamer op tot een radicale ommezwaai naar een groene economie. Nederland moet van hekkensluiter Europees koploper worden, vinden 90 professoren van zestien universiteiten. “Voor Nederland, diepgeworteld in de fossiele economie, is de transitie naar een nieuwe, schone economie dé grote uitdaging voor de komende decennia”, aldus de hoogleraren. In […] ... lees meer

Kamerlid Karabulut (SP) stelt vragen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) heeft aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Financiën kamervragen gesteld over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (ingezonden 11 april 2017) De vragen: 1 Hoe worden bij de verschillende vormen van hulp; subsidies, deelname aan handelsmissies, exportkredietverzekeringen en diplomatieke steun die Nederland aan Nederlandse bedrijven verstrekt, de […] ... lees meer

Nevedi benadrukt bij informateur rol diervoederindustrie bij verduurzaming dierlijke productieketens

Nevedi heeft een brief aan informateur Edith Schippers gestuurd om de rol van de diervoederindustrie te benadrukken bij de verduurzaming van de dierlijke productieketens. In de brief is de bijdrage van de diervoederindustrie aan de circulaire economie te lezen en het tegengaan van voedselverspilling. Ook het klimaat en het sluiten van kringlopen komt aan bod. […] ... lees meer

Europees Parlement wil enkel duurzame palmolie de EU binnenlaten

Als het aan het Europees Parlement ligt, komt geen palmolie meer op de Europese markt waar tropisch regenwoud voor is omgekapt. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het dinsdag aangenomen rapport: “Langzaam maar zeker worden de geesten rijp voor het idee dat de EU haar handelsmacht kan gebruiken om misstanden in de wereld tegen te […] ... lees meer

Brede coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties roept op tot duurzaam regeerakkoord

Vandaag roept een brede coalitie van een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties (zo’n 120 in totaal zoals Arcadis, FNV, Alliander, de Erasmus Universiteit, Natuur & Milieu, Geelen Counterflow, Tony’s Chocolonely, Sustainalize en Cordaid) op tot een centrale plek voor de Sustainable Development Goals (SDGs) in het regeerakkoord. Dat deden zij door de onderhandelaars een […] ... lees meer

Kosteneffectieve invulling van energietransitie varieert van 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen hangen af van hoe ambitieus Nederland is. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van  43 – 49%  in 2030. Als er naar gestreefd wordt om […] ... lees meer

Stuur klimaatbeleid op CO2-reductie vraagt de chemische industrie aan informateur Schippers

De chemische industrie is energie-intensief en zal ook in de toekomst veel energie nodig blijven hebben. Dat neemt niet weg dat onze bedrijfstak samen met de overheid daadkrachtig kan en wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Dat laten VNCI-voorzitter Mark Williams […] ... lees meer

Oproep grote bedrijven aan informateur Schippers: Maak werk van Global Goals

De politieke partijen die een coalitie vormen, moeten de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties centraal stellen in het regeerakkoord. Dat schrijft de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) vandaag in een brief aan informateur Edith Schippers. De DSGC wordt gevormd door de CEO’s van de Nederlandse multinationals AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, […] ... lees meer

Grote bedrijven willen snel een groen kabinet

Een brede groep bedrijven, onder aanvoering van Jan Peter Balkenende, wil dat het nieuwe kabinet werk maakt van de vergroening van Nederland.  Het bedrijfsleven voert de druk op: Den Haag moet haast maken met de vergroening van Nederland. Vandaag stuurt daartoe een brede groep toonaangevende bedrijven, onder leiding van voormalig premier Jan Peter Balkenende, een oproep […] ... lees meer