Big manufacturers will have to disclose about conflict minerals according to new EU law

A draft EU regulation to prevent the minerals trade from funding conflict and human rights violations was approved by MEPs on Thursday. This “conflict minerals” law will oblige all but the smallest EU importers of tin, tungsten, tantalum, gold to do „due diligence” checks on their suppliers, and big manufacturers will also have to disclose […] ... lees meer

Minister Ploumen: ‘Nederland is koploper in IMVO’

Lilianne Ploumen heeft tijdens haar ministerschap hard getrokken aan de totstandkoming van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het eerste convenant kwam van de kleding- en textielsector, het tweede van de banken. Een reeks andere convenanten is in de maak, zoals goud en plantaardige eiwitten. ‘Het kost tijd, maar het gaat goed.’ Voor ze de […] ... lees meer

Verkiezingsdebat: samen grote stappen zetten richting duurzame economie

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn cruciaal voor ondernemers in Nederland. Het volgende kabinet is aan zet om onze internationale concurrentiepositie, werkgelegenheid en leefomgeving te verbeteren. Daarom zijn de verkiezingen op 15 maart zo belangrijk en organiseerden De Groene Zaak, SGS Search en Dutch op 17 februari een verkiezingsdebat over de duurzame economie in het Amsterdamse […] ... lees meer

Tweede Kamer per brief geïnformeerd over diverse MVO-zaken

Tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 7 december 2016 stelde de Kamer een aantal vragen die verband houden met Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft in een brief – mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst – antwoord […] ... lees meer

Energie-intensieve industrie wordt verplicht tot energie-besparing

Alle doelen zoals in het Energieakkoord zijn afgesproken, zijn binnen bereik. Deze conclusie trekt de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord namens de 47 ondertekenaars in de Voortgangsrapportage van het Energieakkoord. In de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 die in oktober is gepresenteerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) […] ... lees meer

Voedselagenda: Nederland internationaal koploper in gezonde en duurzame voeding

Nederland moet over vijf tot tien jaar wereldwijd de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Samen met de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en kennisinstellingen wil het kabinet dat Nederland voorop loopt met innovatieve, gezonde producten met meer groente en plantaardige eiwitten. Dat voedsel moet geproduceerd worden met een zo laag mogelijk uitstoot van broeikasgassen […] ... lees meer