Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase granietgroeves

Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen. Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de […] ... lees meer

Supermarkten in Nederland erkennen problemen arbeidsomstandigheden in de sinaasappelteelt niet

Driekwart van het sinaasappelsap in Nederlandse supermarkten heeft zijn oorsprong in Brazilië, waar arbeidsomstandigheden in de pluk vaak ondermaats zijn. Plukkers kunnen niet leven van hun loon, ze moeten lange dagen maken en ze worden tijdens hun werk blootgesteld aan giftige bestrijdingsmiddelen. Hoewel Nederlandse supermarkten als afnemers van het sap volgens internationale richtlijnen medeverantwoordelijk zijn, […] ... lees meer

Historische overeenkomst tussen Heineken en voormalige Congolese werknemers

Heineken en ex-medewerkers van Bralima – een dochteronderneming van Heineken in de oostelijke Democratische Republiek Congo (DRC) – zijn tot een schikking gekomen nadat 168 werknemers een klacht indienden bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over onrechtvaardig en onwettig ontslag. Volgens de klacht schond Heineken mensenrechten en de richtlijnen van de OESO […] ... lees meer

MVO speelt vaak rol bij keuze werkgever

Nederlanders die op zoek zijn naar een nieuwe baan, vinden de ontwikkelingsmogelijkheden die een bedrijf of organisatie biedt veel belangrijker dan het salaris. Dit blijkt uit de Job Applicants Confidence Index, waarmee recruitment specialist PageGroup ieder kwartaal de stemming onder de Europese beroepsbevolking meet. Bij 13,8% speelt MVO een rol bij de keuze. Maar liefst […] ... lees meer

The competences that a sustainability professional needs for interventions

In a paper the sustainability competences are investigated through the eyes of professional practitioners in the field of sustainability. The paper also presents empirical data that have been created using an action research approach. The design of the study consists of two workshops, in which professional practitioners in interaction with each other and the facilitators […] ... lees meer

Commitment leiders en open organisatieklimaat zijn effectief alternatief voor quota topvrouwen

Het Charter Talent naar de Top bestaat 10 jaar en monitort sinds de start ondertekenaars op hun diversiteitsbeleid en prestaties gericht op een groter aandeel vrouwen aan de top. Uit dat langjarige onderzoek blijkt dat werken aan diversiteitsbeleid daadwerkelijk effect heeft. Commitment van de leiders en een open organisatieklimaat zijn het meest effectief. Inzet op […] ... lees meer

In Mensenrechtenrapportage 2016 ook verslag over mensenrechten in het bedrijfsleven

Op dinsdag 16 mei jl. is de Mensenrechtenrapportage 2016 gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit rapport geeft een overzicht van de Nederlandse inspanningen in 2016 op thema’s zoals mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor vrouwen en voor LHBTI’s, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting (off en online), en mensenrechten in het bedrijfsleven.  Nederland […] ... lees meer