Miss Green eerste Nederlandse mode label met GOTS-certificering

De kledingbranche is na de olie-industrie de meest vervuilende ter wereld. De katoenindustrie verbruikt 16% van alle bestrijdingsmiddelen ter wereld en is oorzaak van miljoenen pesticide-vergiftigingen per jaar. Miss Green laat zien dat het wel duurzaam kan, wanneer mode labels verder gaan dan mooie woorden en hun productieketen echt veranderen. Dat doet Miss Green sinds […] ... lees meer

Circulair inkopen breekt door de grens van €100 miljoen

Ruim 40 organisaties hebben de afgelopen drie jaar met elkaar voor meer dan 100 miljoen euro circulair ingekocht. Daardoor vergroten ze het hergebruik en waardebehoud van producten en grondstoffen in de hele keten.De 40 partijen, publiek én privaat, werken samen in de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Ze […] ... lees meer

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Vandaag ondertekenen producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste […] ... lees meer

Eerlijke kleding door het textielconvenant?

Nederlandse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken gaan voor hun sector één lijn trekken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is het idee van de MVO-convenanten waarvoor Minister Ploumen het initiatief nam na de Rana Plaza ramp in Bangladesh. Inmiddels zijn er in diverse sectoren convenanten afgesloten. Magazine Vice Versa maakt de balans op en analyseert de […] ... lees meer

Amsterdam heeft wereldprimeur circulair tenderen voor bouwprojecten

Met de Roadmap Circulaire Gronduitgifte heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld een instrument ontwikkeld waarmee een opdrachtgever circulair bouwen kan borgen. Op de Provada overhandigde Annius Hoornstra, adjunct-directeur Grond en Ontwikkeling van de gemeente, het eerste exemplaar van de Roadmap aan Derk Welling, bestuurslid van de Dutch Green Building Council. In de Roadmap is […] ... lees meer

Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie

Van alle palmolie die in 2016 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 90% duurzaam. Dit blijkt uit het rapport van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO). Ook het aandeel fysiek gescheiden duurzame palmolie nam toe in 2016: van de gebruikte duurzame palmolie was 69% ‘Segregated’ gecertificeerd. Volgens minister Ploumen van Buitenlandse Handel […] ... lees meer

ISO 20400 geeft wereldwijde impuls aan maatschappelijk verantwoord inkopen

Vandaag presenteert NEVI, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement, samen met de andere leden van de Nederlandse NEN-normcommissie, de Nederlandse versie van de internationale richtlijn ISO 20400 voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). ISO 20400 helpt bedrijven en overheden om hun footprint te verlagen en bij te dragen aan betere lonen en arbeidsomstandigheden in de internationale handels- […] ... lees meer

Europees Parlement pleit voor duurzaamheidswetgeving in de kledingsector

In een onlangs door het Europees Parlement aangeboden rapport over het zogenoemde ‘EU vlaggenschipinitiatief’ over de kledingsector, pleit het parlement om een ‘zorgplicht’ voor in de EU gevestigde ondernemingen in te voeren voor hun internationale productieketen. Deze wetgeving moet er toe leiden tot het onder meer verplicht wordt om arbeidsrechten en milieunormen in de productieketen […] ... lees meer

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

De FNV, de Nederlandse natuursteensector, de overheid en enkele (coalities van) NGO’s zijn overeengekomen om in de komende maanden te werken aan een convenant dat ertoe moet leiden dat sociale- en milieuomstandigheden in productielanden worden aangepakt en verbeterd. Voor werknemers en lokale gemeenschappen zal dit leiden tot betere bescherming van hun rechten. Een convenant helpt individuele […] ... lees meer