Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig werk in Indiase granietgroeves

Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen. Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de […] ... lees meer

Supermarkten in Nederland erkennen problemen arbeidsomstandigheden in de sinaasappelteelt niet

Driekwart van het sinaasappelsap in Nederlandse supermarkten heeft zijn oorsprong in Brazilië, waar arbeidsomstandigheden in de pluk vaak ondermaats zijn. Plukkers kunnen niet leven van hun loon, ze moeten lange dagen maken en ze worden tijdens hun werk blootgesteld aan giftige bestrijdingsmiddelen. Hoewel Nederlandse supermarkten als afnemers van het sap volgens internationale richtlijnen medeverantwoordelijk zijn, […] ... lees meer

Staatssecretaris Dijksma over vervolgstappen maatschappelijk verantwoord inkopen

Begin juli heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De staatssecretaris gaat in de Kamerbrief in op de stand van zaken en de vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-2020. PLAN VAN AANPAK MVI […] ... lees meer

Kamerbrief over stand van zaken maatschappelijk verantwoord inkopen

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het gaat om vervolgstappen in het kader van het Plan van Aanpak MVI overheden 2015-20201. Dit plan wordt gezamenlijk uitgevoerd door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, en […] ... lees meer

New regulation on conflict minerals makes EU responsible under WTO law for detrimental impact on trade

With the recently adopted Conflict Minerals Regulation, the EU bears responsibility under WTO law for possible detrimental impact that it generates, according to Asser researchers Enrico Partiti and Steffen van der Velde. The new EU regulation may lead to discrimination which is inconsistent with WTO obligations; such discrimination can be attributed to the EU even […] ... lees meer

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

De textielbranche heeft een basis gelegd om kleding structureel verantwoord te produceren. Voor het eerst maken bedrijven gezamenlijk bekend in welke fabrieken zij hun kleren laten maken. Bedrijven hebben ook concrete plannen gemaakt om verbeteringen in gang te zetten. Zo kunnen misstanden met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu worden aangepakt. Ook is er een onafhankelijke […] ... lees meer

Alliander zet in op circulair inkopen veiligheidskleding

Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen de veilige werkomgeving van de gebruikers willen borgen en vanuit die randvoorwaarden in de aankomende vijftien jaar willen toewerken naar een circulaire kledingketen. De hoofddoelstelling is duidelijk: een groot […] ... lees meer

Foreign Trade Association Becoming Amfori in 2018 to Be the Voice of Global Responsible Trade

The Foreign Trade Association (FTA) announced yesterday during its annual conference that the association will change its corporate name to ‘Amfori’ as of January 2018. The new name will align the identity of the organisation with its new strategic vision for the future, Vision 2030. Drawing on the UN Agenda for Sustainable Development, Vision 2030 […] ... lees meer