Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

Besluit bekendmaking niet-financiële informatie treedt in werking in Nederland

Gepubliceerd op 23-03-2017
Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. >>> lees meer

EU wetgeving verslaggeving duurzaamheid maakt Belgische bestuurders aansprakelijk

Gepubliceerd op 17-03-2017
Nieuwe verplichtingen voor de verstrekking van niet-financiële informatie creëren een verhoogde aansprakelijkheid voor bedrijfsleiders. Moeten zij, die het jaarverslag goedkeuren, dan niet voldoende garanties verkrijgen dat de interne organisatie van de vennootschap in staat is om de voornaamste risico’s en >>> lees meer

Wat te doen bij een groeispurt van niet-financiële informatie?

Gepubliceerd op 15-03-2017
De CFO Barometer van mei gaf blijk van twee grote tendensen. Aan de ene kant de groeiende nood aan niet-financiële informatie. Aan de andere kant de integratie van big data en IT. Terzelfdertijd bevinden we onze ondernemingen zich vandaag nog >>> lees meer

EU-regelgeving vraagt om rapportage over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?

Gepubliceerd op 08-03-2017
De EU-richtlijn inzake niet-financiele informatie, of EU Non-Financial Reporting Disclosure (NFRD) – wellicht heeft u deze termen al voorbij horen komen. Vanaf verslagjaar 2017 is deze richtlijn namelijk van kracht in Nederland. Dit heeft consequenties voor bedrijven die nog niet >>> lees meer

Eumedion positief over ontwikkeling verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s

Gepubliceerd op 11-02-2017
Eumedion staat positief tegenover de ontwikkeling van een wereldwijde verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s. Dit blijkt uit het ingezonden commentaar op het consultatiedocument van de G20/Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) over een raamwerk voor de verslaggeving over >>> lees meer

Aangepaste criteria 2017 Transparantiebenchmark gepubliceerd

Gepubliceerd op 24-01-2017
Jaarlijks worden de criteria voor de Transparantiebenchmark (en daarmee ook voor de Kristalprijs) aangepast. De nieuwe 2017-editie is nu gepubliceerd! De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaglegging: quo vadis?

Gepubliceerd op 19-01-2017
Dat louter financiële verslaglegging een te beperkt beeld oplevert van het reilen en zeilen van bedrijven, wordt door weinigen betwist. Niet-financiële informatie wordt daarom steeds belangrijker bij het beoordelen van de prestaties van bedrijven, hun potentie en de risicoprofielen die >>> lees meer

Accountant moet jaarverslag bedrijven ook op duurzaamheid controleren

Gepubliceerd op 07-01-2017
De accountant moet in het jaarverslag van een beursgenoteerde onderneming controleren of de niet-financiële informatie klopt. Dit heeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) aan de Tweede Kamer geschreven. Deze niet-financiële informatie gaat bijvoorbeeld over de impact van de >>> lees meer

ABN AMRO publiceert eerste mensenrechtenrapport

Gepubliceerd op 21-12-2016
ABN AMRO brengt vandaag als eerste financiële instelling ter wereld haar mensenrechtenrapport uit op basis van de rapportagerichtlijn van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In het rapport legt de bank verantwoording af over haar mensenrechtenbeleid en >>> lees meer

P&G publiceert eerste Citizenship Report

Gepubliceerd op 16-12-2016
Procter & Gamble heeft haar allereerste Citizenship Report uitgebracht, waarin zij uiteenzet welke vooruitgang zij boekt met het verkleinen van haar ecologische voetafdruk, het verbeteren van de sociale situatie van mensen die het moeilijk hebben, het bevorderen van diversiteit en >>> lees meer

VBDO overhandigt Tax Transparency Award 2016 aan DSM

Gepubliceerd op 13-12-2016
Op 6 december heeft Angélique Laskewitz (directeur VBDO) de Tax Transparency Award overhandigd aan Ewald Cratsborn (Group Head of Taxation DSM) op het PwC hoofdkantoor te Amsterdam. Het chemiebedrijf is winnaar geworden van de ‘Tax Transparency Benchmark 2016’, omdat van de >>> lees meer

Bedrijven zetten ‘human rights’ vaker op de bestuursagenda en rapporteren daarover in hun duurzaamheidsverslag

Gepubliceerd op 02-12-2016
Grote ondernemingen zetten ‘mensenrechten’ en de risico’s die zij hiermee lopen steeds vaker op de bestuursagenda. Zij rapporteren vooral in hun duurzaamheidsverslag over de wijze waarop zij omgaan met mensenrechten. Zij realiseren zich in toenemende mate dat structurele aandacht voor het >>> lees meer

Minister Marghem reikt Awards voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Cofinimmo en Port of Antwerp

Gepubliceerd op 30-11-2016
Op 29 november 2016 vond de 18de prijsuitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Report plaats. Met de steun van onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) jaarlijks dit uniek >>> lees meer

Bewustzijn geïntegreerde verslaggeving groeit, verdere stappen nodig

Gepubliceerd op 18-11-2016
In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een drietal themaonderzoeken uitgevoerd, gericht op de jaarverslaggeving van een selectie van beursgenoteerde ondernemingen. De onderzoeken hebben betrekking op geïntegreerde verslaggeving, de risicoparagraaf en de omvang en kwaliteit van toelichtingen in jaarverslagen. De >>> lees meer

Alliander wint Kristalprijs voor meest transparante jaarverslag

Gepubliceerd op 17-11-2016
Alliander ontvangt de Kristalprijs, de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. De tweede plaats is voor Schiphol en op nummer drie staat de NS. Het is de zevende keer dat deze prijs is toegekend. Dit gebeurt in het kader van de Transparantiebenchmark >>> lees meer

Multinationals steeds transparanter over belastingbeleid

Gepubliceerd op 31-10-2016
Nederlandse multinationals zijn steeds transparanter over het belastingbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat is uitgevoerd onder 68 Nederlandse multinationals. 50 van de 68 onderzochte beursgenoteerde bedrijven zijn transparant over het gevoerde >>> lees meer

Randstad wint Sijthoffprijs voor beste jaarverslag

Gepubliceerd op 26-10-2016
Uitzendorganisatie Randstad is dit jaar de winnaar van de jaarlijkse FD Henri Sijthoffprijs voor de beste financiële verslaglegging van de belangrijkste beursfondsen. Ook voedingsconcern Sligro scoort hoog. De transparantie laat bij veel verslagen echter nog te wensen over, bewijst aanvullend >>> lees meer

Beursgenoteerde ondernemingen scoren zwaar onvoldoende voor jaarverslagen

Gepubliceerd op 26-10-2016
Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden. Als dit soort thema’s al genoemd >>> lees meer

Asito lanceert laatste MVO jaarverslag en gaat over naar continu verslag

Gepubliceerd op 25-10-2016
Schoonmaakorganisatie Asito heeft vandaag haar laatste digitale MVO jaarverslag gelanceerd. Op www.asitoverantwoord.nl laat de organisatie zien waar zij staat op het thema duurzaamheid. Net als vorige jaren is het verslag volledig digitaal. Voor de laatste keer heeft het de vorm van >>> lees meer

Beleggers willen meer informatie van bedrijven over gevolgen klimaatverandering

Gepubliceerd op 11-10-2016
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zouden hun beleggers meer duidelijkheid moeten verschaffen over de gevolgen van klimaatverandering en van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2017 die Eumedion naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd. De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die >>> lees meer