Nieuws MVO verslaggeving

Duurzaamheidsverslag.nl

Hét loket voor duurzaamheidsjaarverslagen

Eumedion positief over eerste ervaringen met geïintegreerde verslaggeving

Gepubliceerd op 28-04-2017
Eumedion is over het algemeen tevreden over de eerste ervaringen met het raamwerk van geïntegreerde verslaggeving, zoals in 2013 opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen publiceren een dergelijk geïntegreerd bestuursverslag en de kwaliteit >>> lees meer

ABN AMRO en Sustainalize organiseren seminar ‘Trends & practices in non-financial reporting’

Gepubliceerd op 19-04-2017
ABN AMRO en Sustainalize slaan de handen ineen om een inspirerend seminar over trends en praktijkvoorbeelden in niet-financiële verslaglegging te organiseren. Op vrijdag 30 juni a.s. zal dit seminar plaatsvinden met als titel  ‘Trends & practices in non-financial reporting’. Locatie >>> lees meer

Zichtbaarbaarheid langere termijn waardecreatie beste remedie tegen vijandige overname

Gepubliceerd op 19-04-2017
Na de politiek en de werkgeversorganisaties pleit nu ook de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren om meer bescherming tegen vijandige overnames van grote Nederlandse bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering. Hun zorg is dat dergelijke overnames de waarde teniet doen >>> lees meer

ACTIAM geselecteerd voor Mondiale Water-werkgroep GRI

Gepubliceerd op 14-04-2017
Kristel Verhoef, specialist Verantwoord Beleggen en verantwoordelijk voor het thema water bij ACTIAM, zal ACTIAM vertegenwoordigen in de werkgroep Water reporting standard review van de Global Reporting Initiative (GRI). De groep zal werken aan standaarden voor het rapporteren over water >>> lees meer

Studie ‘A closer look at reporting criteria’

Gepubliceerd op 29-03-2017
Onlangs publiceerden EY hun studie ‘A closer look at reporting criteria’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze studie zijn beoordelingscriteria ontwikkeld om de transparantie te beoordelen op het gebied van de inzet van natuurlijke kapitalen en >>> lees meer

Besluit bekendmaking niet-financiële informatie treedt in werking in Nederland

Gepubliceerd op 23-03-2017
Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. >>> lees meer

EU wetgeving verslaggeving duurzaamheid maakt Belgische bestuurders aansprakelijk

Gepubliceerd op 17-03-2017
Nieuwe verplichtingen voor de verstrekking van niet-financiële informatie creëren een verhoogde aansprakelijkheid voor bedrijfsleiders. Moeten zij, die het jaarverslag goedkeuren, dan niet voldoende garanties verkrijgen dat de interne organisatie van de vennootschap in staat is om de voornaamste risico’s en >>> lees meer

Wat te doen bij een groeispurt van niet-financiële informatie?

Gepubliceerd op 15-03-2017
De CFO Barometer van mei gaf blijk van twee grote tendensen. Aan de ene kant de groeiende nood aan niet-financiële informatie. Aan de andere kant de integratie van big data en IT. Terzelfdertijd bevinden we onze ondernemingen zich vandaag nog >>> lees meer

EU-regelgeving vraagt om rapportage over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?

Gepubliceerd op 08-03-2017
De EU-richtlijn inzake niet-financiele informatie, of EU Non-Financial Reporting Disclosure (NFRD) – wellicht heeft u deze termen al voorbij horen komen. Vanaf verslagjaar 2017 is deze richtlijn namelijk van kracht in Nederland. Dit heeft consequenties voor bedrijven die nog niet >>> lees meer

Eumedion positief over ontwikkeling verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s

Gepubliceerd op 11-02-2017
Eumedion staat positief tegenover de ontwikkeling van een wereldwijde verslaggevingsstandaard inzake klimaatrisico’s. Dit blijkt uit het ingezonden commentaar op het consultatiedocument van de G20/Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) over een raamwerk voor de verslaggeving over >>> lees meer

Aangepaste criteria 2017 Transparantiebenchmark gepubliceerd

Gepubliceerd op 24-01-2017
Jaarlijks worden de criteria voor de Transparantiebenchmark (en daarmee ook voor de Kristalprijs) aangepast. De nieuwe 2017-editie is nu gepubliceerd! De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaglegging: quo vadis?

Gepubliceerd op 19-01-2017
Dat louter financiële verslaglegging een te beperkt beeld oplevert van het reilen en zeilen van bedrijven, wordt door weinigen betwist. Niet-financiële informatie wordt daarom steeds belangrijker bij het beoordelen van de prestaties van bedrijven, hun potentie en de risicoprofielen die >>> lees meer

Accountant moet jaarverslag bedrijven ook op duurzaamheid controleren

Gepubliceerd op 07-01-2017
De accountant moet in het jaarverslag van een beursgenoteerde onderneming controleren of de niet-financiële informatie klopt. Dit heeft minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) aan de Tweede Kamer geschreven. Deze niet-financiële informatie gaat bijvoorbeeld over de impact van de >>> lees meer

ABN AMRO publiceert eerste mensenrechtenrapport

Gepubliceerd op 21-12-2016
ABN AMRO brengt vandaag als eerste financiële instelling ter wereld haar mensenrechtenrapport uit op basis van de rapportagerichtlijn van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. In het rapport legt de bank verantwoording af over haar mensenrechtenbeleid en >>> lees meer

P&G publiceert eerste Citizenship Report

Gepubliceerd op 16-12-2016
Procter & Gamble heeft haar allereerste Citizenship Report uitgebracht, waarin zij uiteenzet welke vooruitgang zij boekt met het verkleinen van haar ecologische voetafdruk, het verbeteren van de sociale situatie van mensen die het moeilijk hebben, het bevorderen van diversiteit en >>> lees meer

VBDO overhandigt Tax Transparency Award 2016 aan DSM

Gepubliceerd op 13-12-2016
Op 6 december heeft Angélique Laskewitz (directeur VBDO) de Tax Transparency Award overhandigd aan Ewald Cratsborn (Group Head of Taxation DSM) op het PwC hoofdkantoor te Amsterdam. Het chemiebedrijf is winnaar geworden van de ‘Tax Transparency Benchmark 2016’, omdat van de >>> lees meer

Bedrijven zetten ‘human rights’ vaker op de bestuursagenda en rapporteren daarover in hun duurzaamheidsverslag

Gepubliceerd op 02-12-2016
Grote ondernemingen zetten ‘mensenrechten’ en de risico’s die zij hiermee lopen steeds vaker op de bestuursagenda. Zij rapporteren vooral in hun duurzaamheidsverslag over de wijze waarop zij omgaan met mensenrechten. Zij realiseren zich in toenemende mate dat structurele aandacht voor het >>> lees meer

Minister Marghem reikt Awards voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Cofinimmo en Port of Antwerp

Gepubliceerd op 30-11-2016
Op 29 november 2016 vond de 18de prijsuitreiking van de Awards for Best Belgian Sustainability Report plaats. Met de steun van onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) jaarlijks dit uniek >>> lees meer

Bewustzijn geïntegreerde verslaggeving groeit, verdere stappen nodig

Gepubliceerd op 18-11-2016
In 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een drietal themaonderzoeken uitgevoerd, gericht op de jaarverslaggeving van een selectie van beursgenoteerde ondernemingen. De onderzoeken hebben betrekking op geïntegreerde verslaggeving, de risicoparagraaf en de omvang en kwaliteit van toelichtingen in jaarverslagen. De >>> lees meer

Alliander wint Kristalprijs voor meest transparante jaarverslag

Gepubliceerd op 17-11-2016
Alliander ontvangt de Kristalprijs, de hoofdprijs van de Transparantiebenchmark. De tweede plaats is voor Schiphol en op nummer drie staat de NS. Het is de zevende keer dat deze prijs is toegekend. Dit gebeurt in het kader van de Transparantiebenchmark >>> lees meer