CSR Masterclass Circulaire Economie; kansen, uitdagingen en oplossingen

Loading Map....

Datum/Tijd
Date(s) - 03/04/2017 - 04/04/2017
00:00

Locatie
Villa Augustus


Op 3 en 4 april 2017 organiseert het ESAA Executive CSR Program een verdieping masterclass over Circulaire Economie. In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn én onze afvalberg blijft groeien, is de omschakeling naar een circulaire economie essentieel. In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en wordt vernietiging van waarde geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot een zogenaamde lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.

Bedrijven staan hedendaags voor een grote uitdaging; hoe maken we de transitie naar een circulaire economie. Voor een succesvolle transitie moeten bedrijven op zoek naar nieuwe bedrijfsmodellen met bijbehorende waarde proposities en verdienmodellen.

De circulaire economie biedt veel kansen voor bedrijven: innovatie, slimmer (her)gebruik van grondstoffen, afvalreductie en ketensamenwerking. Tegelijkertijd staan bedrijven ook voor veel uitdagingen om de transformatie van lineaire naar circulair vorm te geven: het drastisch aanpassen van productontwerp en/of materiaalkeuze, herinrichten van de interne organisatie, het maken van nieuwe afspraken met leveranciers en het vinden van investeerders. Welke kansen biedt de circulaire economie aan uw organisatie? Waar zit de kansen voor circulariteit, bijvoorbeeld in de input, het product zelf of het gebruik van het product? Welke transitie, zowel op bedrijfsniveau, sector of systeem, is nodig om dit te realiseren? Welke dilemma’s komen hierbij kijken en welke oplossingen heeft u voorhanden? Wat zijn Best Practices en wat kunt u daarvan leren?

De Masterclass

Tijdens de masterclass zullen wij ingaan op drie thema’s die bepalen hoe u een bijdrage kunt leveren aan de circulaire economie:

  • Waarom?
    Korte achtergrondschets over nut en noodzaak van CE
  • Wat?
    Op welke manier kun je invulling geven aan CE? Waar zit de circulariteit in jouw organisatie (input, product, mensen)? Dit is o.a. afhankelijk van de startpositie waaruit je begint maar ook van je business model en de onderwerpen die voor jou relevant zijn.
  • Hoe?
    Hoe kun je invulling geven aan CE? En wat betekent dat voor jouw organisatie (keten, financiering, impact resultaten, organisatie)

In deze 2-daagse Masterclass zult u leren van sprekers uit de wetenschap en praktijk. Ons toonaangevende interactieve programma is gericht op het ontwikkelen van kennis die uiteindelijk zal zorgen voor verandering in uw praktijk. Dit realiseren we door te luisteren, te doen en te leren van elkaar in groepsopdrachten.

U gaat aan de slag op een vernieuwende actieve manier die u niet snel zult vergeten. Tijdens de Masterclass zult u uw eigen positie bepalen, activiteiten en plannen schetsen om aan de slag te gaan met CE. Tijdens verschillende groepsopdrachten zult u de verkregen kennis en voorbeelden vertalen naar uw eigen situatie. De leerervaringen zult u steeds op uw eigen poster weergeven. Als eindresultaat krijgt u uw eigen poster mee met daarop uw specifieke resultaten. Aan het einde van de masterclass heeft u een overzicht van de waarom, wat en de hoe van CE voor uw organisatie en kunt u deze boodschap zowel intern als extern overbrengen.

Meer informatie over het programma, sprekers e.d. 

FavoriteLoadingBewaar als favoriet