Achtergrondinformatie sprekers

Plenaire sprekers

Johan Wempe

Johan is directeur van MVO Nederland. Daarnaast is hij als hoogleraar Bedrijfsethiek en Duurzaamheid verbonden aan de Faculteit der Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor was hij partner bij KPMG Sustainability. Johan studeerde filosofie te Utrecht en Bedrijfskunde te Delft. In 1993 was hij werkzaam als gastdocent aan de George Town University te Washington. Hij is voorzitter van het netwerk Bedrijfsethiek Nederland en lid van de Standing Committee on Extortion and Bribery van de International Chamber of Commerce. Ook is hij lid van de Dierethiekcommissie DEC. Hij heeft een aantal grote projecten binnen verschillende grote Nederlandse ondernemingen en (overheids)organisaties begeleid. Johan schreef verschillende boeken en artikelen waaronder ‘Management en Moraal’ (Stenfert Kroese, 1999) en ‘The Balanced Company. A theory of Corporate Integrity’ (Oxford University Press, 2001). Dit laatste boek is geschreven samen met dr. M. Kaptein. De boeken en artikelen gaan over duurzaamheid, MVO, organisatie-integriteit, organisatiecultuur, compliance, de inbedding van codes binnen organisaties en omgangsvormen binnen organisaties.

Bart-Jan Krouwel

Bart Jan Krouwel is sedert 1 augustus 1996 in dienst van Rabobank Nederland en vervult de functie van Directeur Duurzaamheid & Maatschappelijke Innovatie. Hij heeft de titel van onderdirecteur Rabobank Nederland. In 2002 is hij uitgeroepen tot Milieuprofessional van het Jaar. 

Voordien werkzaam geweest als directeur van een aantal met elkaar samenwerkende stichtingen op het gebied van (internationale) milieuzaken, humanitaire hulpverlening en vredesinitiatieven (1993 - 1996). Daarvoor gewerkt als algemeen directeur van een multifunctioneel Medisch Centrum (1986 - 1993). 

Loopbaan: begonnen in de bankwereld (1964 - 1986) en onder meer medeoprichter/ eerste directeur van de Triodos Bank N.V (1980 - 1986).

Allerd Stikker

Allerd is voorzitter van de Ecological Management Foundation (EMF) en oud-topman van RSV en Akzo. Voor meer informatie over zijn geschiedenis: bekijk de Netwerk TV-uitzending van eind 2003.

Ecological Management Foundation (EMF) is een not-for-profit Stichting opgericht in maart 1990.

De Stichting stelt zich ten doel het herstel van de samenhang tussen economie, ecologie en technologie te bevorderen, met name in de strategische doelstellingen van het bedrijfsleven.
In de afgelopen 15 jaar heeft EMF een aantal internationale projecten op dit gebied geïnitieerd voor een bank, voor industriële ondernemingen en voor kennisinstellingen.

Sinds 1995 heeft EMF de wereld water problematiek toegevoegd aan haar programma. Daartoe behoort een lange termijn research en ontwikkelingstraject voor duurzame ontzouting van zeewater bij TNO en het coördineren van het CEO Panel voor water op de World Water Forum conferenties van 2000 in Den Haag en 2003 in Kyoto. Hieraan namen 13 bedrijven deel, onder voorzitterschap van de CEO van Unilever.

Sinds 2001 richt EMF zich op de armoede problematiek met name in het kader van kleinschalige watervoorziening en microfinanciering. Daarnaast is EMF initiator van documentaire, zoals “Water, a drop of life”in 2000, “A dollar a day”in 2005 en een serie over microfinanciering, eveneens in 2005.

Wouter van Dieren

Sinds 1968 is Wouter van Dieren betrokken bij wereldwijde milieuactiviteiten op uiteenlopende gebieden als wetenschap, media en politiek. Hij ontving verschillende prijzen en erefuncties voor zijn pionierswerk op het gebied van milieumanagement en duurzaamheidsbeleid. Naast het directeurschap van IMSA Amsterdam, bekleedt Van Dieren nog talloze andere functies. Van 1992 tot 1997 was hij vice-voorzitter van de Internationale Adviesraad van het Wuppertal Instituut in Duitsland. Tussen 1978 en 1988 was hij vice-president van Ecoropa, de Europese Ecologische Associatie. Momenteel is hij voorzitter van de adviesgroep van het Milieufonds van de HKB/SNS Bank. Daarnaast is hij lid van de Club van Rome en van de Wereld Academie voor Kunsten en Wetenschappen. In totaal bekleedt Van Dieren zo’n veertig verschillende functies, in binnen- en buitenland.

Een van de twaalf boeken die hij schreef of redigeerde is het rapport aan de Club van Rome: “De natuur telt ook mee” (1995). Dit boek gaat over de noodzaak om het Bruto Nationaal Produkt aan te passen aan milieuverliezen. Behalve in het Nederlands werd het boek ook in het Engels en Duits uitgebracht.

De Club van Rome heeft onlangs een nieuw rapport gepubliceerd: "Limits to growth: the 30-years update". Meer daarover treft u hier aan, inclusief een radio-uitzending met een reactie van Staatssecretaris Van Geel.

De scenario’s van het rapport van de Club van Rome (1972) komen anno 2004 ‘akelig dicht bij de werkelijkheid’. Dat concludeert staatssecretaris Van Geel van milieu op grond van het vervolgrapport ‘Limits to Growth: the 30-year update’, dat tot nog toe alleen in Amerika is verschenen.

Debaters

Harry Hendriks

Harry Hendriks, voorzitter van de directie van Philips Electronics Nederland, werd geboren op 3 augustus 1950 te Cuijk en Sint Agatha, Nederland. Na het gymnasium te hebben doorlopen studeerde hij Economie aan de Universiteit van Tilburg. Nadat hij zijn dienstplicht had vervuld, begon de heer Hendriks in 1976 bij Philips waar hij vervolgens binnen de Audio groep verschillende commerciële functies vervulde. 

Na verschillende internationale functies binnen het bedrijf kwam Harry Hendriks in 1995 terug naar Nederland om directeur marketing Europa te worden binnen de divisie Consumentenelectronica. In Juni 2002 werd hij voorzitter van de Directie van Philips Electronics Nederland. Philips Electronics Nederland is de houdsterorganisatie van alle bedrijfsonderdelen in Nederland. Philips heeft in Nederland ongeveer 27.000 medewerkers. Hij is o.a. lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO/NCW en bestuurslid van de Vereniging FME-CWM.

Harry Hendriks is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn hobby’s zijn zeilen, golf, skiën en muziek.

Paul de Krom

Paul is na het behalen van zijn eindexamen aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen, Juridische Bestuurswetenschappen gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Na zijn afstuderen is hij in 1987 gaan werken bij het Bureau Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie, eerst als dienstplichtig militair, vervolgens als burgerambtenaar. Daarna was hij gedurende twee jaar als Public Affairs adviseur werkzaam bij het bureau Industriële Consulenten Nederland BV in Den Haag.

Van 1991 tot januari 2003 werkte hij voor Shell in verschillende landen waaronder Nederland (de raffinaderij in Pernis/Rotterdam, en het hoofdkantoor van Shell in Den Haag), de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en het Verenigd Koningkrijk (Londen). In zijn laatste functie was hij Vice-President Human Resources Management bij Shell Renewables, een van de vijf hoofdactiviteiten van Shell waar men zich bezig houdt met het ontwikkelen van zonne- en windenergie.

Vanaf 30 januari 2003 is hij lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. De fractie telt 28 leden. Paul is woordvoerder voor luchtvaart, energie, milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Hij is getrouwd en heeft 3 zonen.

Gerard Oonk

Gerard is coördinator van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en tevens lobbyist/voorzitter van het MVO Platform. De LIW zet zich in voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting, onderzoek en samenwerking. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een van de hoofdthema's. De LIW is onder meer actief in de Schone Kleren Kampagne en rond kinderarbeid en arbeidsrechten in diverse bedrijfssectoren. Zij werkt nauw daartoe nauw samen met organisaties in India en elders.

Het MVO Platform is een netwerk van ruim 35 Nederlandse  maatschappelijke organisaties - op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeid, consumenten, ontwikkeling eerlijke handel en gezondheid - actief op het gebied van MVO. Het MVO Platform wisselt ervaringen uit en probeert het Nederlandse beleid op het gebied van MVO te beïnvloeden. De leden zijn veelal sectoraal, regionaal en/of thematisch actief.
Voorafgaand aan de oprichting van het Platform hebben maatschappelijke organisaties een gezamenlijk standpunt geformuleerd ten aanzien van MVO en de rol van de overheid: het Manifest ‘Profijt van Principes. Dit werd in 2001 aangeboden aan toenmalig Staatssecretaris van Economische Zaken Ybema. In 2002 is het MVO Platform tot stand gekomen en het MVO Referentiekader ontwikkeld. Het MVO Referentiekader is een inventarisatie van, veelal internationaal afgesproken, normen en operationele aspecten die bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband een rol (kunnen) spelen. Het Referentiekader verwoordt de verwachtingen van het MVO Platform ten aanzien van het (verantwoord) ondernemen door bedrijven.