Column Jan Jonker en Niels Faber: “Rekenen aan materiestromen in de circulaire economie”

Het realiseren van een circulaire economie vraagt op (inter-)organisatieniveau om rekenmodellen voor materiaalstromen. Dergelijke modellen blijken er niet te zijn. Dus eigenlijk is het onderhand tijd om te komen tot een geïntegreerd kosten-baten model (KBM). Zo’n model zou inzicht moeten geven in de waardecreatie cascade door de tijd heen, want dat is waar circulair organiseren […] ... lees meer

Column Hugo von Meijenfeldt: “SDG’s: Van filantropie via bedrijfsvoering tot kerntaak”

Een interessante vraag is wie aan de bak moeten voor het implementeren van de SDG’s. Ten opzichte van de millenniumdoelen weten we al dat het niet alleen de overheid is. Tijdens de aanvaarding van de VN-resolutie een jaar geleden wijdde onze minister-president zijn speech grotendeels aan het bedrijfsleven, zowel het grote als het kleine. Hij […] ... lees meer

Column Jan Jonker en Hans Stegeman: Deltaplan Circulaire Economie

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord deze week in Den Haag komt een samenhangend beleid rond de circulaire economie voor Nederland weer een stap dichterbij. Na het SER-rapport Circulaire Economie, het Rijksbreed Programma Circulaire Economie en de Energie Agenda, moet dit akkoord de basis leggen voor actie. De ambities zijn torenhoog en steeds meer partijen […] ... lees meer

Interview met Hannie Stappers, Director Public Affairs bij ROCKWOOL

Wie is en wat doet Hannie Stappers? Bijna 5 jaar werkzaam als Director Public Affairs binnen ROCKWOOL, hiervoor o.a. werkzaam als adviseur Markt en Overheid bij branche organisatie Bouwend Nederland en bij Aanbestedingszaken van ProRail. Met ruime ervaring vanuit opdrachtgever, opdrachtnemer, overheid en nu toeleverende industrie én mijn rol in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maak ik […] ... lees meer

Interview met Koert van ’t Hof, hoofd Corporate Affairs bij Grolsch

Wie is en wat doet Koert van ’t Hof? Hoofd Corporate Affairs bij Koninklijke Grolsch, 49 jaar oud, getrouwd, 3 dochters. Samen met mijn team verantwoordelijk voor het managen van de reputatie en de zogenaamde License to Trade van Grolsch in Nederland. Naast de interne en externe communicatie, de Public Relations, de corporate sponsoring en […] ... lees meer

Interview met Han de Groot, algemeen directeur UTZ Certified

Wie is en wat doet Han de Groot? Duurzaamheid en ontwikkelingsvraagstukken zijn voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. Altijd al geweest. Voordat ik vier jaar geleden bij UTZ Certified kwam als algemeen directeur, heb ik diverse functies bekleed bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, o.a. als plaatsvervangend directeur Natuur. Ook was […] ... lees meer